6 klasių projektinis darbas „Virtuali ekskursija po Lietuvą“

     Kovo mėnesį informacinių technologijų pamokose šeštų klasių mokiniai, taikydami STEAM metodiką, tyrinėjo Lietuvą ir parengė pristatymus projektui „Virtuali ekskursija“, kurios pagrindinis tikslas buvo per informacinių technologijų pamokas integruoti matematikos, etninės kultūros, geografijos, istorijos turimas žinias, jas praplėsti, sužadinti mokinių kūrybingumą, smalsumą, išradingumą, planavimo įgūdžius.
     Informacinių technologijų pamokose 6-tų klasių mokiniai rengė pristatymus, kuriuose, taikydami geografines žinias, nurodė Lietuvos miestų vietas, remdamiesi matematika, apskaičiavo atstumus, greitį, laiką, pritaikydami etnokutūros, istorijos žinias, domėjosi lankomais objektais skirtinguose miestuose, pateikė apie juos įdomiausius faktus.

Tekstą parengė Gintarė Gelžinienė


     Informacinių technologijų mokytojos Gintarės Gelžinienės šeštų klasių mokiniai kviečia į savo virtualią ekskursiją čia:
     Virtualios ekskursijos po Lietuvą

     Informacinių technologijų mokytojos Loretos Čivinskienės šeštų klasių mokiniai kviečia į savo virtualią ekskursiją čia:
     Virtualios ekskursijos po Lietuvą