Vilniaus Gabijos progimnazija dalyvauja projekte
„Vilniaus pokyčių mokyklos“

     Vilniaus Gabijos progimnazijos komanda pateikė paraišką dalyvauti projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“, kurį vykdo VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras, o finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Džiaugiamės patekę tarp 10 dalyvauti projekte atrinktų mokyklų. Projekto trukmė 2021 m. rugpjūčio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.
     Pirmąjį projekto etapą „Ugdymo įstaigos pokyčių planavimas, pagrįstas duomenimis“ (2021 m. rugpjūčio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.) įgyvendina MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto edukologai. 2021-08-27 mūsų komanda jau dalyvavo pirmajame projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ mokyklų komandų ir lektorių-konsultantų praktiniame duomenų analitikos seminare.
     Tikimės, kad dalyvavimas projekte padės siekti spartesnės pažangos bei gerinti ugdymo kokybę, skatins kiekvieno darbuotojo ir mokinio ūgtį.


Tekstą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkelienė