Visos dienos mokykla

Tvarkos ir aprašai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
Formos:
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo