Akcija „Keturiese važiuot smagiau“

     Jau įsitikinome, kad aplinka labai jautriai reaguoja į žmogaus veiklos padarinius. Vis ilgesni sąrašai tiek augalų, tiek ir gyvūnų pavadinimų įtraukiami į nykstančių ir itin saugomų rūšių knygas. Svarbu bendruomenės nariams įsisąmoninti, kad kaita prasideda nuo kiekvieno žmogaus indėlio, koks mažas jis bebūtų. Todėl, siekiant mažinti transporto srautus šalia Vilniaus Gabijos progimnazijos esančioje teritorijoje, buvo organizuota akcija „Keturiese važiuot smagiau“. Ją vykdė 8 klasių mokiniai. Jiems vadovavo Vilniaus Gabijos progimnazijos anglų kalbos ir biologijos mokytoja metodininkė Virginija Kriaučiūnaitė ir geografijos mokytoja metodininkė Eugenija Bieliauskaitė, vykdydamos Europos Sąjungos rėmimo programos Erasmus + projektą „Veikdamas nedaug – darai pokyčius“.
     Pirmiausia buvo organizuota tėvelių ir mokinių apklausa apie mokinių pavėžėjimą į mokyklą. Apklausoje dalyvavo 297 tėveliai ( 1–4 klasės) ir 330 mokinių (5–8 klasės). Apklausos rezultatai:

     Po to mokiniai, pasiskirstę grupėmis, aplink mokyklą esančiose gatvėse skaičiavo transporto priemones bei nustatė išmetamų kenksmingų dujų kiekį, kurį tiesiogiai palygino su bioindikatoriais – kerpėmis. Taip galėjo įsitikinti apie konkrečios vietovės užterštumo lygį ir pagal transporto išmetamų dujų kiekį, ir pagal identifikuotų kerpių rūšį. Konkrečios suformuluotos užduoties matavimų duomenys buvo reguliariai siunčiami mokytojoms į jau ugdymo procese naudojamą nuotolinę ugdymo platformą pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Už tarpinius rezultatus mokiniai atsiskaitė reguliariai. Darbui parengti būtini žingsniai buvo suplanuoti iš anksto: parengta darbo vykdymo atmintinė, nustatyti tarpinių rezultatų pristatymo terminai, viso darbo aprašo pateikimo data. Atlikę konkrečius matavimus bei sukaupę duomenų bazę mokiniai susumavo rezultatus, parengė savo tiriamuosius darbus, kuriuos pristatė biologijos, žmogaus saugos ir geografijos pamokose.
     Turėdami konkrečius tyrimų duomenis, 8 klasių mokiniai parengė lankstinukus, su kuriais kreipėsi į tėvelius dėl mokinių pavėžėjimo. Lankstinukų paroda vyko mokyklos erdvėse.
     Bendruomenės sąmonėjimas aplinkos tvarumo link – ilgas procesas, bet konkrečios veiklos padeda jį spartinti. Veikdamas nedaug, gali užtikrinti kaitą.

Tekstą parengė Virginija Kriaučiūnaitė