Fotografijos darbų paroda „Upeliais pavasaris atbėga“

     Siekdami suvienyti mokyklos bendruomenę kūrybinei veiklai, šiais mokslo metais surengėme virtualių fotografijos parodų ciklą ir pakvietėme mokinius, tėvelius, senelius, mokytojus ir visus darbuotojus dalintis bei džiuginti savo kūryba.
     Bundanti gamta, pavasario darbai, šventės ir laisvalaikis su anūkais – tai temos, kurias palietė progimnazijos mokinių seneliai, dalyvavę virtualioje fotografijos darbų parodoje „Upeliais pavasaris atbėga“. Tai baigiamoji mokslo metų fotografijų paroda, kurią Smiltės močiutė Danutė pristatė eiliuotu posmu:
     „Sniegas tirpsta,
     snieguolės sveikinasi…
     Antys eina pasivaikščioti
     poromis ir būriais…
     Pavasaris čiurlena upeliais!“
     Gimnazijos ir progimnazijos padėkomis bei Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidiniais apdovanojami daugiau nei 60 aktyviausių fotografijos parodų dalyvių, kurie šiais nuotolinio mokymosi metais skaidrino bendruomenės nuotaiką.
Tekstą parengė Jolita Baranauskienė

     Mokinių senelių paroda „Upeliais pavasaris atbėga“