Tartautinis astronomijos „SPACE ART“ konkursas anglų kalba


     Norėdami atkreipti dėmesį į Žemės taršą ir skatindami mokinius domėtis astronomija Europos astronomijos švietimo asociacija (EAAE) kvietė Europos šalių mokyklas dalyvauti tarptautiniame „SPACE ART“ konkurse, kuris truko nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. kovo mėn.
     Vilniaus Gabijos progimnazijos 3–8 klasių mokiniai domėjosi dangaus kūnais: rinko informaciją įvairiuose šaltiniuose iš fizikos, astronomijos, istorijos ir kitų sričių. „SPACE ART“ konkursui mokiniai turėjo pasirinkti vieną dangaus kūną (pvz. planetą, palydovą, žvaigždę, žvaigždžių sistemą, Saulės sistemą, galaktiką, galaktikų sistemą, žvaigždžių spiečių, galaktikų spiečių ar mažuosius dangaus kūnus kaip meteoritą, asteroidą ir t. t.). Pasirinktą dangaus kūną reikėjo aprašyti anglų kalba ir paaiškinti, kodėl išsirinko būtent šį objektą, bei kūrybingai jį pavaizduoti. Kūrybiniams darbams mokiniai naudojo įvairias piešimo ir skulptūros technikas bei STEM koncepciją: pritaikė elektros instaliaciją, naudojo gamtos natūralias medžiagas ir kūrė savo darbus. 3–8 klasių mokinius konsultavo ir kuravo Aldona Alkauskienė, Agnija Vasiliauskienė, Neringa Jagėlienė, Laima Verdingonienė, Nijolė Ramonaitė, Danutė Sabulienė, Kristina Mitkevičienė, Danguolė Bielovienė, Nijolė Labovič, Kazė Startienė. Mokiniai ir mokytojai gavo iš EAAE sertifikatus.
     Tartautiniame astronomojos „SPACE ART“ konkurse dalyvavo 21 Europos šalis, tarp jų ir Lietuva. Konkuso organizatoriai EAAE (Europos astronomijos švietimo asociacija), minėdami Tarptautinę motinos Žemės dieną, 2022 m. balandžio 22 d. paskelbė konkurso „SPACE ART“ nugalėtojus ir visų dalyvių darbų virtualią parodą. Kviečiame šią parodą aplankyti ir pasidžiaugti gražiais darbais.


Informaciją parengė Aldona Alkauskienė