31-osios Laisvės gynėjų metinės

„Laukai gražiai sugulę,
miškai gražiai sužėlę,
baltoji mano gulbe,
juodų arimų gėle!
Kiek rovė – neišrovė.
Kiek skynė – nenuskynė.
Todėl, kad tu – šventovė.
Todėl, kad tu – tėvynė“.
(Justinas Marcinkevičius)

     1991 metų sausio dienomis Lietuvos žmonės, vienijami kilnių tikslų, bendrų idėjų ir neapsakomai didingo laisvės troškimo, apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Sausio 13-oji tapo visų mūsų laisvės ir vienybės simboliu. Tomis dienomis Vilniaus gatvės pasidarė visos Lietuvos namais, širdimi, visi su nerimu stebėjo, laukė žinių, budėjo, meldėsi. Įvykiai sutelkė žmones, visi pasijuto kaip niekada vieningi. Tas bendrumo, tautinės vienybės jausmas – viena iš svarbiausių Sausio 13-osios pamokų. Per trisdešimt vienerius metus tų dienų įvykiai jau tapo vadovėlių temomis, užaugo nauja, laisvai mąstanti, kurianti karta.
     Gabijos progimnazijos bendruomenė paminėjo 31-ąsias Laisvės gynėjų metines. Ne tik žvakelių šviesa, bet ir pirmosios pamokos metu sugrįžo prisiminimai apie istorines 1991-ųjų sausio akimirkas, Lietuvos gyventojų vienybę ir parodytą pasiaukojimą bei ryžtą prieš agresorių.
     Gabijos progimnazijos biblioteka pristatė literatūros ir dokumentinės medžiagos trijų parodų ciklą „Laisvė = laimė“, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Tekstą paruošė istorijos mokytoja Raselė Abromaitienė