Virtuali 5 klasių mokinių dailės darbų paroda „Saulė ir mėnulis“

     Penktoje klasėje mokiniai supažindinami su spalvų maišymu, pagrindiniais spalvininkystės dėsniais: spalvų ratu, pagrindinėmis ir papildomomis spalvomis, mokomi atskirti šiltas ir šaltas spalvas, pašviesinti ir patamsinti spalvą.
     Kūrybinėje užduotyje penktųjų klasių mokiniai dangaus skliaute, saulės pusėje, naudojo šiltas spalvas (maišytas su geltona), mėnulio pusėje – šaltas (maišytas su mėlyna). Savo darbus papildė geometriniais juostiniais ornamentais, tautodailės ornamentų grafika.
Darbus atrinko, virtualią dailės darbų parodą parengė dailės mokytoja Audronė Mockuvienė