Kas iš kur atsirado?

     Lietuvių kalbos metodinė grupė nuo šių mokslo metų pradėjo vykdyti naują integruotą kūrybinį tęstinį lietuvių kalbos ir literatūros konkursą-projektą 5–6 klasių mokiniams „Gabijėle, šviesk“. Projektas skirtas mokinių kūrybingumui ugdyti ir tautosakos bei mitologijos žinioms plėsti.
     Jau praėjusį mėnesį penktokai įvykdė ir paskelbė kūrybinį integruotą projektą „Pasakų aitvarai“, o šį mėnesį 6 klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų Irenos Ažondenienės ir Aušros Vasarevičienės, tęsė projektą ir toliau gilino lietuvių mitologijos žinias. Šeštokai dalyvavo etiologinių sakmių kūrimo konkurse „Kas iš kur atsirado?“ Jau pats konkurso -projekto pavadinimas susijęs su mitine būtybe Gabija.
     Sakmės yra itin gausus lietuvių pasakojamosios tautosakos žanras. Skiriamos etiologinės ir mitologinės sakmės, kuriose išliko lietuvių kosmogoninio mito elementų, antropogoninio mito siužetų. Visada žmones domino pasakojimai, kas iš kur atsirado. Etiologinių lietuvių sakmių užrašyta apie 3500 variantų, bet mūsų mokyklos mokiniai su dideliu užsidegimu gebėjo sukurti dar daug naujų originalių sakmių, kurios pasakoja apie tam tikrų universalių dalykų – gamtos objektų, visuomeninių reiškinių ir kitų – kilmę.
     Mokiniai savo sukurtas sakmes iliustravo spalvingais piešiniais. Supažindiname su pačiais originaliausiais ir kūrybiškiausiais darbais.

Tekstą parengė lietuvių kalbos mokytoja Irena Ažondenienė

     Iš kur atsirado baubai?
     Kaip atsirado bulius?
     Kaip dramblys gavo straublį?
     Kaip ežiai gyvena su spygliais ant nugaros?
     Kaip vandenyse atsirado žuvys?
     Katė ir šuo
     Klimato atšilimas
     Kodėl pušis spygliuota?
     Kodėl skruzdėlės mažos?
     Kodėl zuikiai tokie greiti?
     Povo uodega