5 klasių mokinių virtuali dailės darbų paroda „Rudens skėtis“

     Pagrindinis parodos motyvas – rudens simbolis skėtis. 5 klasių mokiniai savo kūrybiniuose darbuose naudojo grafikos ir tapybos menines išraiškos priemones. Dirbdami tušu, plunksnelėmis rėmėsi tautodailės pavyzdžiais – juostų geometriniais ir augaliniais ornamentais. Penktokai guašo, teptukų pagalba įvairiomis kryptimis dėliojo medžių lapų atspaudus, likusias fono vietas baigė spalvinti melsvomis dangaus spalvomis. Piešiniai kruopštūs, įtvirtinami tiek grafinio piešinio, tiek tapybiniai įgūdžiai. 5 klasių mokinių dailės darbų paroda tarsi pražysta visa rudens spalvų gamos palete.

Kūrybinį procesą koordinavo, mokinių darbus parodai atrinko dailės mokytoja Audronė Mockuvienė