METODINĖ DIENA
„MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PARTNERIŠKAS DIALOGAS – RAKTAS Į SĖKMĘ“

„Kasdieniai darbai veja amžinybės tinklą. Kiekviena diena – tai nauja jo akis. Gal ir nesinori apie tai galvoti, bet žūklės metas ateis ir jos sėkmę lems tavo šiandienos triūsas.
/Motina Teresė/

     2021 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais progimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas integruotoms pamokoms. Per šį laikotarpį buvo vesta 13 integruotų pamokų: 1 tarptautinė integruota pamoka, 10 pamokų vedė skirtingų metodinių grupių mokytojai ir 3 pamokas – tos pačios metodinės grupės nariai. Mokytojai pateikė savo integruotų pamokų stendinius aprašymus, buvo renkamos trys originaliausios, patraukliausios pamokos. Šių pamokų patirtis atsispindėjo ir Metodinėje dienoje.
     Šiandienos mokyklos tikslas yra ugdyti visapusišką žmogų, nes mokytojo veikla visada buvo kūrybinio pobūdžio. Kiekvienas mokytojas, ugdydamas mokinių kūrybinius gebėjimus, tobulina ir savo profesines kompetencijas. Neišvengiamas kitimas, naujų metodų ieškojimas, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose – mokytojo tobulėjimo pagrindas. Kiekvienas pedagogas supranta tobulėjimo reikšmę ir svarbą. Taigi šiame kelyje labai svarbus tarpusavio bendradarbiavimas, galimybė mokytis vienam iš kito bei gerosios patirties sklaida.
     Džiaugiamės sausio 5 dieną vykusia Metodine diena „Mokyklos bendruomenės partneriškas dialogas – raktas į sėkmę“. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, vesdami integruotas pamokas.
     Tarpdalykinės integracijos nauda spėjo įsitikinti geografijos mokytoja Eugenija Bieliauskaitė ir lietuvių kalbos mokytoja Asta Šalkauskaitė. Mokytojos vedė kolegoms integruotą lietuvių kalbos ir geografijos pamoką „Žemės plutos ir žodžio sandara“. Tokia netradicinė pamoka leido pažvelgti į geografijos ir lietuvių kalbos dalykus kitu kampu.
     Integruotą pamoką „Šviesos atsispindėjimas. Šviesos žaismas“ vedė fizikos mokytoja Aldona Alkauskienė ir biologijos vyr. mokytoja Agnija Vasiliauskienė. Pamoką stebėjo gausus kolegų būrys. Pamokos dalyviai kartu iškėlė hipotezę, atliko praktinius darbus „Veidrodinis atspindys“ ir „Šviesos žaismas“, padarė išvadą ir įsivertino. Pamokos pabaigoje gautos refleksijos ir teigiami atsiliepimai pateikti raštu ir žodžiu. Dažniausiai atsiliepimuose buvo rašoma: „įdomi“, „įtraukianti“, „prasminga integracija“, „žaidybinė“, „inovatyvi“, „nepastebimai prabėgusi“.
     Trečioji integruota pamoka, kuri buvo pristatyta mokytojams, tai – „Virusas kitaip. Kalėdinis žaisliukas“. Ją vedė technologijų mokytoja Laura Šeštavickienė bei biologijos mokytojas Mindaugas Velmunskis. Pamokos pradžioje mokiniai-mokytojai buvo supažindinti su pamokos tikslu ir uždaviniais, vėliau biologijos mokytojas Mindaugas supažindino mokinius-mokytojus su virusų formomis, jų atsiradimu, o technologijų mokytoja Laura prieš praktinį darbą supažindino mokinius-mokytojus su saugaus darbo taisyklėmis, paaiškino, kokios priemonės jau paruoštos ir kokia turi būti darbo eiga. Mokiniai-mokytojai pradėjo dirbti – apvelti vilna putplasčio rutuliuką. Kai visi apvėlė rutuliukus, buvo parodyta, kaip pritvirtinti karoliukus ir padaryti kilpelę. Pamokos pabaigoje mokiniai-mokytojai užpildė refleksijos lentelę. Visi buvo labai patenkinti pravesta pamoka, įsivertinime rašė: „atsipalaidavau“, „ačiū už puikią pamoką“, „relaksacija“, „daugiau tokių pamokų“.
     Dalykų integravimas padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, žadina mokymosi motyvaciją, ugdo bendradarbiavimo įgūdžius. Mokytojai turėjo galimybę pasimokyti vieni iš kitų, pasikalbėti apie sėkmingos pamokos kriterijus. Ne tik kolegos, bet ir mokytojai, vedę pamokas, džiaugėsi savo sėkme.
     Mokytojo asmenybei visais laikais buvo keliami aukšti reikalavimai. Pedagogo darbas, reikalaujantis fizinių ir protinių galių, yra be galo atsakingas. Kompetencijos, komunikabilumas, bendravimo menas yra sėkmės garantas. Taigi ugdydami visapusišką asmenybę pedagogai privalo ieškoti efektyvių metodų bei formų, o tinkamiausia tam aplinka yra mokykla ir kolegos, esantys šalia.

Tekstą parengė Laura Kaziliūnienė ir Asta Šalkauskaitė