Tarptautinis projektas
„Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“

     Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus.

     Projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse.

     Mūsų įstaigos pradinio ugdymo klasių pedagogai turės puikią galimybę tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius įsijungdami į projekto seminarus, sukurtų produktų testavimą, o taip pat ir keistis žiniomis ir patirtimi bendradarbiaudami su kitomis Lietuvos institucijomis.

     Prie projekto taip pat kviesime prisijungti ir pradinukų tėvelius, kurie taip pat galės tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius naudodami mobiliąją programėlę.

     Pagrindiniai naudos gavėjai, kuriuos informacija pasieks per suaugusiųjų pavyzdį, pokalbius, edukacijas yra mūsų vaikai.

Pagrindiniai rezultatai, kurie bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika:
  1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams, skirta įgyti žinių ir gebėti perteikti jas ugdymo procese;

  2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo programa ir mokymai specialistams (pradiniai mokymai vyks tarptautiniu mastu, juose dalyvaus projekto partneriai, vėliau patirtis bus perduodama nacionaliniame lygmenyje dalyvaujančioms institucijoms – asocijuotiems partneriams);

  3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė, skirta tėvams ir pedagogams;

  4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo el. kursas, skirtas pedagogams ir visiems, norintiems įgyti žinių bei išmokti taikyti tai praktikoje ugdant vaikus.

     Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://pssmile.emundus.eu

     Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos - VšĮ „eMundus“. Projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Lietuvos (VšĮ Mano šeimos akademija), Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos.

     Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme.