Projektai

Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: „Socio–emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ .

Projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse.
Šiais mokslo metais mūsų progimnazija dalyvavo UAB „Delfi“ organizuotame konkurse- projekte „Duok žaibą žvaigždei II“.

Šiame konkurse mūsų progimnazija iš 171 dalyvavusios šalies mokyklų užėmė 7-ąją vietą ir laimėjo 3 krepšinio kamuolius, kuriuos įsteigė projekto mecenatas UAB „Norfos mažmena".


Ankstesni įrašai

     Paskelbta 2021-02-27
     Jei reikėtų išrinkti seniausią pedagogikos metodą, juo neabejotinai taptų pasakos. Būtent per jas, nuo seniausių laikų keliaujančias iš lūpų į lūpas, būdavo perduodamos žinios apie pasaulį ir gyvenimo filosofiją. Pasaka – gyvenimo mokytoja, jo atspindys, pateiktas žaismingesne, smagesne forma. Didžiulis, turtingas, neišsemiamas yra pasakų pasaulis, nė vienas neužaugo po jį nepavaikščiojęs, jo įkvėptų svajonių neliūliuotas. Kiekvienam iš mūsų pasakos primena vaikystę, vakarus, praleistus su knyga, norą pačiam tapti pasakos herojumi.
     Paskelbta 2021-02-26
      Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Gabijos progimnazijos ketvirtokai sugalvojo paminėti šią dieną, nepamiršdami ir smagios Užgavėnių šventės. Visi 4 klasių mokiniai, draugiškai susitarę, vykdė projektą „Senųjų tradicijų puoselėjimas ir pilietiškumo ugdymas“. Visą savaitę mokiniai uoliai triūsė: ruošė blynų receptus, žaidė tradicinius Užgavėnių žaidimus , kūrė ketureilius ir penkiaeilius, skirtus Lietuvai.
     Paskelbta 2021-02-24
     Lesyklėlės paukščiams – ne tik naudinga, bet ir puošianti aplinką detalė. Paukštelių lesinimas šaltuoju metų laiku būtinas. Rūpindamiesi jais padedame paukšteliams išgyventi šalčius, o jie atsidėkoja mums savo giesmėmis. Nereikia jų lesinti, kai nėra šalčių – pavasarį, vasarą, rudenį, kada jie patys gali susirasti maisto, o kai spaudžia stiprus šaltis, turim jiems padėti išgyventi. Įrengus lesyklą ir pradėjus lesinti paukštelius, tą būtina daryti nuolatos.
     Paskelbta 2021-02-15
     Šių metų sausio mėnesį atlikus tyrimą „Kokie iššūkiai kyla nuotolinio mokymosi metu ir kaip jie sprendžiami?“, kurio rezultatai buvo aptarti Mokytojų tarybos posėdžio metu, paaiškėjo, kad, nors didžioji dalis mokytojų ir 3–4 klasių mokinių atsakė, kad nuotolinio mokymosi metu jų emocinė būklė yra panaši į buvusią įprasto mokymo(si) proceso metu, vis dėlto skirtumas nuo nurodžiusių, jog jų emocinė būklė prastesnė, nebuvo didelis. Be to, didesnė dalis 5–8 klasių mokinių atsakė, kad nuotolinio mokymo(si) metu jų emocinė būklė yra prastesnė nei buvo įprasto mokymo(si) proceso metu. 5–8 klasių mokinių tėvų atsakymai taip pat rodė, kad tėvai pastebėjo suprastėjusią vaikų emocinę būklę. Reaguodama į situaciją, Mokyklos vaiko gerovės komisija vasario 8–14 dienas paskelbė bendruomenės narių psichinės savaitės stiprinimo savaite, kurią pavadino „PRISIJUNK IR TU – GERA BUS KARTU!“

     JŪSŲ DĖMESIUI GABIJOS PROGIMNAZIJOS VIDEO PROJEKTAS „KALĖDŲ ŽIBURĖLIS ŽIBA“.

     Paskelbta 2020-12-22
     Malonių akimirkų saugiuose ir šiltuose namuose linkėdami Gabijos progimnazijos mokytojai ir mokiniai.
     Paskelbta 2020-12-07
     Iki gruodžio mėnesio tęsėsi asociacijos “Gyvoji planeta” projekto „Sodinam“ inicijuotos veiklos. Vilniaus Gabijos progimnazijos mokiniai žiūrėjo edukacinį filmą „Medžiai“, sodino medelius, juos lankė, klausė miškininko vedamų pamokų, dalyvavo elektroninėje pamokoje „Saugokim medžius“, diskutavo, rašė atsiliepimus, atsakinėjo į ,,Kahoot” klausimus, dalyvavo fotografijų konkurse „Saugokim Vilniaus medžius“.
     Paskelbta 2020-11-12
     „Šaknimis į žemę, šakomis į dangų“, – spalio pradžioje mokyklos žaliosiose erdvėse skandavo pirmųjų klasių mokiniai. Taip Vilniaus Gabijos progimnazijos bendruomenė pradėjo projekto „Sodink“ veiklą.