RESPUBLIKOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „PILYS“

     Konkursą organizavo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos technologijų mokytojos, konkurso organizatorių partneriai – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Konkurso tikslai: 1) ugdyti ir puoselėti mokinių gilesnius meninius ir netradicinius raiškos būdus bei priemones; 2) ugdyti meilę tėvynei, domėtis pilimis ir dvarais, jų istorija ir paveldu; 3) ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus, skatinti motyvaciją, aktyvumą ir originalumą.
     Į konkursą buvo išsiųsti 15 5–6 ir 8 klasių mokinių darbai. Penktų klasių mokinių piešiniuose vaizduojamos pasakų pilys ir jų gyventojai, darbai atlikti tapybos priemonėmis (aliejine pastele, akvarele bei guašu), ornamentuoti flomasteriais. Šeštokų piešiniuose remiamasi Lietuvos dvarais, darbai atlikti gratažo ir mišria technika. Aštuntokai, interpretuodami gotikos architektūros stilių, darbus atliko grafinėmis priemonėmis.
     Mokinių dailės darbų parodos eksponuojamos I aukšto foje ir 2 aukšto koridoriuje. Kviečiame apsilankyti.

Informaciją parengė dailės mokytoja Audronė Mockuvienė


5 klasių mokinių dailės darbai, išsiųsti į respublikinį mokinių piešinių konkursą „PILYS“

6 klasių mokinių dailės darbai, išsiųsti į respublikinį mokinių piešinių konkursą „PILYS“

8 klasių mokinių dailės darbai, išsiųsti į respublikinį mokinių piešinių konkursą „PILYS“