Integruotas rusų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės projektas
„Medis lietuvių ir rusų liaudies tautosakoje ir mitologijoje“ III dalis

     Birželio 2 d. įvyko integruoto rusų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės projekto „Medis lietuvių ir rusų liaudies tautosakoje ir mitologijoje“ III etapas. Šią projekto dalį vedė rusų kalbos mokytojos Olga Kriukienė ir Nijolė Misiukienė. Susitikimo metu susipažinome su rusų liaudies tautosakoje vyraujančiais medžiais bei jų reikšmėmis. Mokiniai išmoko 7 medžių pavadinimus rusų kalba. Lyginome medžių suvokimą rusų ir lietuvių kultūrose. Mokytoja Olga supažindino su keliais rusų tautosakos kūriniais, kuriuose vyrauja medžių motyvai. Mokiniai gebėjo išreikšti savo nuomonę apie tai, kaip jų charakteris atsispindi pateiktuose medžių apibūdinimuose. Susitikimo metu mokiniai patys galėjo apibūdinti medžius žaisdami žaidimą „Rask porą“ (LearningApps.org). Per programėlę minti.com mokiniai rašė mintis apie savo pasirinkto medžio palyginimą rusų liaudies ir lietuvių liaudies tautosakoje ir mitologijoje. Apibendrinant integruotą projektą „Medis lietuvių ir rusų liaudies tautosakoje ir mitologijoje“ mokiniai gebėjo įvardinti, kuo panašus ir skirtingas medžių suvokimas lietuvių liaudies ir rusų liaudies tautosakoje. Pabaigoje buvo parodyti trumpi filmukai su rusų liaudies šokiais ir dainomis, kur vyrauja medžių motyvai. Viso projekto metu mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose ir rodė didelį susidomėjimą pateikta medžiaga. Baigiamasis šio projekto etapas buvo kūrybiniai darbai. Mokiniams padėjo apsispręsti, kaip pavaizduoti medžius dailės mokytoja Audronė Mockuvienė. Mokinių darbus galite rasti Gabijos progimnazijos svetainėje.

Tekstą parengė rusų kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Misiukienė