6–7 klasių mokinių dailės darbų
PARODA
„PRAEITIES PUSLAPIUS ATVERTUS...“

     6–7 klasių mokinių gratažo ir mišria technika atliktuose darbuose kraičio skrynios ir prieverpstės, mūsų tautos etninės kultūros saugotinas paveldas. Šeštų klasių mokiniai skrynių centre vaizdavo simbolinį pasaulio medį, apsuptą dangaus šviesulių, paukščių, septintokai piešė prieverpstes. Prieverpstė – verpimo ratelio lentelė, prie kurios pritvirtinamas linų, vilnų kuodelis. Mūsų protėviai drožinėdavo prieverpstes įvairiais raštais, nes tikėjo jų magiška galia. Tikėta, kad šie raštai skatina derlingumą, atneša šeimai laimę, turtus. Mokiniai savo kurtas prieverpstes ir skrynias kruopščiai puošė įvairiais ornamentais: saulučių, mėnulių, trikampių motyvais, žalčiukais, paukščiais.

Informaciją parengė dailės mokytoja Audronė Mockuvienė