Oratorių konkursas

     Retorika – viešojo kalbėjimo menas. Tai vienas seniausių laisvų, savimi pasitikinčių ir tikinčių žmonių menas. Juk kai žmogus vidumi laisvas, kai pasitiki ir tiki savimi, tada žodžiai liejasi laisvai. Dažnai net nesusimąstome, kiek daug skirtingų lygmenų gali turėti kalba. Vienaip kalbame su artimaisiais, draugais, kitaip su kolegomis, dar kitaip su visiškai mums nepažįstamais žmonėmis. Pasitelkdami skirtingą kalbėjimo manierą, galime sudominti, paveikti, įtikinti, įkvėpti, paneigti ar skaudžiai įžeisti.
     Gebėjimas sklandžiai kalbėti viešoje aplinkoje svarbus kiekvienam žmogui. Savo oratorinius gebėjimus balandžio 28 d. pademonstravo ir Gabijos progimnazijos mokiniai, dalyvavę oratorių konkurse. Konkurso tema – „Ką man reiškia laisvė ir taika?“. Mokiniai buvo kūrybiški, drąsiai reiškė mintis, samprotavo apie laisvės ir taikos svarbą. Vertinimo komisijai buvo nelengva išrinkti nugalėtojus. Skirtos šios nominacijos geriausiai konkurse pasirodžiusiems mokiniams:
     Ugnei Darinskaitei (6 b) už kūrybiškumą.
     Emai Žalytei (6 h) už svarias mintis.
     Salvijai Andrejevaitei (6 d) už pilietiškumą.
     Aušrai Kisielytei (7 d) už nuoširdžias mintis.
Lietuvių kalbos mokytojos Lina Polikarpienė ir Asta Šalkauskaitė