Netradicinės pamokos

2021-2022 m. m.

     NETRADICINĖ ATVIRA INTEGRUOTA BIOLOGIJOS IR FIZIKOS PAMOKA 6 G KLASĖJE

     Paskelbta 2022-06-14
     Siekiant skatinti domėjimąsi gamtos mokslais, patyriminiu ugdymu ir tobulinant kompetencijas Vilniaus Gabijos progimnazijos 6 g klasės mokiniai birželio 7 d. dalyvavo biologijos ir fizikos integruotoje pamokoje „Vienas mažas žmogaus žingsnis “. Pamoką vedė fizikos mokytoja Aldona Alkauskienė ir vyresnioji biologijos mokytoja Agnija Vasiliauskienė. Šios pamokos tikslas – mokiniai, dirbdami grupėse, naudodamiesi mokytojų aiškinimu bei pateiktimi, padalomąja medžiaga, įvardija tris esminius kosmoso įvykius( Apolo misijos, Hablo kosminis teleskopas, J. Webb kosminis teleskopas), pristatydami kūrybingai grupinius darbus, paaiškins jų svarbą. Mokiniai galėjo susipažinti su pačiu naujausiu naujos kartos J. Webb kosminiu teleskopo veikimo principu, konstrukcija ir pirmomis gautomis nuotraukomis.
     Stebėjusios ir aptarusios pamoką kolegės pasidžiaugė, kad vaikai taip puikiai ir aktyviai įsitraukė į darbą, savikritiškai įsivertino bei su džiaugsmu lauks kitais mokslo metais fizikos kurso. Skaityti plačiau

     NETRADICINĖ ATVIRA INTEGRUOTA BIOLOGIJOS IR LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA „YPATINGAS AUGALŲ PASAULIS”

     Paskelbta 2022-05-24
     Vilniaus Gabijos progimnazijos 5 d klasės mokiniai gegužės 19 d. dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir biologijos pamokoje „Ypatingas augalų pasaulis“. Pamoką vedė vyresnioji biologijos mokytoja Neringa Jagėlienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Leleivienė. Abu šiuos mokomuosius dalykus sieja bendras bruožas – kūrybiškumas. Buvo siekiama, kad pamoka būtų įdomi ir naudinga mokiniams.
     Šios pamokos tikslas – supažindinti mokinius su Vilniaus Pašilaičių mikrorajono miškelio biologine įvairove, ugdyti aplinkosauginį bei ekologinį supratimą, mokyti pažvelgti į gamtos įvairovę meniškai – kaip į kūrybos objektą.
     Pamokoje penktokai vardijo augalų svarbą mūsų planetai, nurodė augalo ir žodžio dalis ir jų paskirtį. Mokiniai stebėjo, tyrinėjo ir lygino įvairius augalus Pašilaičių miškelyje. Ieškojo posmų, mįslių, patarlių apie pasirinktus augalus. Be to, skambėjo poeto K. Binkio eilės – „Utos“. Mokiniai produktyviai dirbo grupėse, atliko mokytojų skirtas užduotis. Pamokos tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinti. Skaityti plačiau

     PASAULINĖ RANKŲ HIGIENOS DIENA – „PLAUK RANKAS – SAUGOK GYVYBES“

     Paskelbta 2022-05-11
     Pasaulio sveikatos organizacija nuo 2009 metų inicijavo judėjimą „Plauk rankas – saugok gyvybes“ ir gegužės 5 dieną paskelbė Pasauline rankų higienos diena. Pagrindinis judėjimo tikslas – gerinti rankų higieną įstaigose.
     Žmogaus rankos dažniau negu kiti organai liečiasi su mus supančiais daiktais bei aplinka, nuo kurios gali susitepti. Todėl žmogaus kūno odos higienoje svarbiausią vietą užima rankų priežiūra. Mokydama penktokus, kad rankų higienos turi būti mokomasi nuo pat mažens, biologijos mokytoja Neringa Jagėlienė motyvavo penktokus: Šarūnę, Liepą, Austėją, Mėtą, Deimilį, Igną, Eimantą ir Joną vesti prevencinę pamoką apie rankų higieną mūsų mažiesiems progimnazijos mokiniams.

     BIOLOGIJOS PAMOKA KITAIP

     Paskelbta 2022-05-04
     Sveikata – tai kūno pamatas, ant kurio klojamas mokinio augimas ir visas gyvenimas. Todėl sveikata reikia rūpintis ir apie ją kalbėti nuo mažens bei puoselėti sveiką gyvenimo būdą. Siekdama ugdyti suvokimą, kad sveikata yra neribota vertybė, biologijos mokytoja Neringa Jagėlienė vedė netradicinę pamoką „Žvilgsnis į žmogaus vidų” su docentu med. dr. Audriumi Dulsku, kuris dirba nacionaliniame vėžio institute. Pamokos metu mokiniai įgijo vertingų žinių, kaip gydytojai anksčiau tyrinėjo žmonių kūnus, diagnozuodavo ligas. Svečias ne tik pasakojo, bet ir vaizdžiai parodė, kad šiandienos gydytojai gali ištirti organus specialia įranga ir net atlikti sudėtingas operacijas su robotais. Docentas taip pat supažindino su stetoskopu ir daugeliui tai buvo tikrai įdomi patirtis, nes pirmą kartą galėjo išgirsti savo širdies dūžius per stetoskopą. Patyręs specialistas pamokoje priminė mokiniams higienos įgūdžių taisykles, kurių privalu laikytis norint išvengti įvairių ligų.
     Penktokai labai smalsūs, todėl aktyviai klausinėjo ir gydytojas Audrius atsakė į visus mokinių klausimus.

     NETRADICINĖ GAMTOS PAMOKA – INICIATYVA MOKINYS – MOKINIUI „VIRUSAI. KĄ ŽINOME APIE COVID–19 IR KITUS VIRUSUS?“

     Paskelbta 2022-05-04
     Mes, 6 d klasės mokinės, Liepa Blažytė, Elzė Neniškytė ir Salvija Andrejevaitė visada domėjomės gamtos mokslais. Pasauliui išgyvenat Covid–19 viruso pandemiją nutarėme plačiau pasidomėti, kas yra virusai, kokie jie gali būti, ar visi pavojingi gyvybei. Surinkome nemažai įdomios medžiagos apie virusų kilmę, pavojus, taip pat ir apie jų prevenciją, skiepus. Kreipėmės į mokytoją Agniją Vasiliauskienę, kartu bendravome su visuomenės sveikatos specialiste Tamara Čirkova ir pagalvojome, kad apie virusus turėtų plačiau sužinoti visi bendraamžiai. Idėja pasidalinti pristatymu apie virusus kilo beveik visiems bendraklasiams, persirgus Covid–19 virusu. Paskatinti mokytojos, mes pirmiausia norėjome klasės draugus supažindinti su šio viruso istorija ir raida. Pristatytas darbas buvo puikiai įvertintas gamtos mokytojos ir nutarėme „Virusai. Ką žinome apie Covid–19 ir kitus virusus?“ pristatyti kitoms bendraamžių klasėms. Tačiau planai truputį užsitęsė ir nusikėlė į balandžio mėnesį. Tuo metu Covid–19 buvo jau susilpnėjęs, o pasaulyje vyrauja ir kiti virusų, tad mes nusprendėme pakoreguoti pristatymą ir papasakoti daugiau apie įvairius virusus, pavyzdžiui: gripo, vėjaraupių, tymų, pasiutligės. Su jauduliu pravedėme ir praktinę dalį-viktoriną.
     Mes, mokytoja ir kiti šeštokai iniciatyva mokinys – mokiniui likome patenkinti! Sulaukėme kvietimo ir vėl ateiti.

     NETRADICINĖ ATVIRA GAMTOS IR ŽMOGAUS PAMOKA „VILNIAUS GAMTINIAI SIMBOLIAI“

     Paskelbta 2022-04-27
     Balandžio 15 dieną 6 h klasės mokiniai per penktą pamoką važiavo į miestą, ten vyko netradicinė atvira gamtos ir žmogaus pamoka „Vilniaus gamtiniai simboliai“, kurią vedė biologijos vyresnioji mokytoja Agnija Vasiliauskienė. Pamoką stebėjo mokytoja Eugenija Bieliauskaitė ir klasės tėvų komiteto atstovė Rima Kazėnienė.
     Pamokos tikslą ir uždavinius skelbėme Mokslų Akademijos didžiojoje salėje. Anot mąstytojo Vydūno, lietuviai yra simbolistai. Aptarę, kas yra simboliai, su individualiomis ir grupinėmis užduotimis pasklidome po Vilniaus centrą. Pamokos medžiagai įtvirtinti mokiniai atliko užduotis apie rastų simbolių biologines savybes. Vaikai nustebę prisipažino, kad gamtiniai simboliai Vilniuje neįtikėtinai dažni ir vaizdingi. Užduotis pristatėme, reflektavome, numatėme namų darbus prie vieno iš svarbiausių Vilniaus gamtinių simbolių Katedros aikštėje – kunigaikščio Gedimino, sėdinčio ant žirgo.

     NETRADICINĖS PENKTOKŲ PAMOKOS, SKIRTOS ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI

     Paskelbta 2022-04-06
     Progimnazijos penktokai, suprasdami, kaip svarbu mylėti ir saugoti mūsų planetą Žemę, pirmokams vedė netradicines pamokas „Žemė – mūsų planeta“, kuriose diskutavo apie popieriaus, elektros, vandens taupymą ir taisyklingą rūšiavimą. Penktokai mokė, kad būtina tausoti medienos išteklius ir elektrą, šilumą ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia daug energijos, o jai pagaminti naudojami nuolat senkantys Žemės ištekliai. Pamokose savo pastebėjimus bei užfiksuotus faktus kūrybingai ir išradingai pateikė sukurtose skaidrėse bei filmukuose. Daug klausimų kilo smalsiems pirmokams apie klimato kaitą, iškastinio kuro vartojimą, oro taršą, šiukšles, nykstančius gyvūnus. Mokiniai, gavę daug naudingos informacijos, dalyvavo linksmoje viktorinoje, po kurios laukė saldūs prizai.
     Po linksmų pamokų mokiniai padarė išvadą, kad reikia tausoti, taupyti ir neteršti gamtos.

     INTEGRUOTA BIOLOGIJOS BEI TECHNOLOGIJŲ PAMOKA „SNAIGIŲ ŠOKIS“

     Paskelbta 2022-04-04
     Vandens bei Žemės dienai paminėti keturios 8 e klasės mokinės Elija, Amelija, Lėja bei Kamilė parengė 5c ir 5d klasių penktokams pamoką „Snaigių šokis“. Merginos aiškino penktokams, nuo ko pradeda formuotis snaigė, kodėl sniegas baltas, kokia snaigių geometrija. Penktokai išgirdo vienos snaigės istoriją.
     Vėliau naudodamiesi aplikacijomis ir puslapiais „Just snow“, „Paper snowflake maker“ kūrė snaiges bei jas karpė iš popieriaus. Šioje pamokoje buvo remtasi STEAM aplinka, pasitelktos skaitmeninės technologijos, kalbant apie gamtos reiškinius.

     MOKYKLOS VALGYKLOJE ĮVYKO NETRADICINĖ ATVIRA INTEGRUOTA BIOLOGIJOS IR ANGLŲ KALBOS PAMOKA „SVEIKA MITYBA IR APLINKOS TARŠA“

     Paskelbta 2022-03-23
     Kovo 16 dieną 8 d ir 7 c klasės mokiniai penktąją pamoką susirinko į mokyklos valgyklą, nes ten vyko netradicinė atvira biologijos ir anglų kalbos pamoka „ Sveika mityba ir aplinkos tarša“, kurią vedė užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė Rita Žumbienė ir užsienio (anglų) kalbos ir biologijos mokytoja metodininkė Virginija Kriaučiūnaitė. Pamoką stebėjo mokytojos Nerita Kairevičiūtė ir Lucija Sriubienė.
     Aštuntokai pristatė sveikos mitybos piramidę bei prisiminė sveikos mitybos principus, o septintokai buvo parengę įdomius lankstinukus bei žaismingus pristatymus apie sveikus produktus anglų kalba. Po kiekvieno pristatymo, kurių buvo net keturi, buvo užduodami klausimai. Teisingai atsakę aštuntos klasės mokiniai buvo apdovanojami prizais! Net keturi 8 d klasės mokiniai gavo dovanų sveikų produktų: morkų, svogūnų ir obuolių.

     KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „ŽALIASIS RAŠTINGUMAS“

     Paskelbta 2022-03-21
     Kaip dažnai susimąstome apie vartotojiškumo mažinimą, tvarumą ir rūšiavimą? Kaip ir rašybos, taip ir žaliojo raštingumo mokytis vertėtų visą gyvenimą. Kadangi žaliasis raštingumas šiais laikais įgauna vis daugiau svarbos, todėl norėdama paraginti prisidėti prie planetos tausojimo biologijos/geografijos mokytoja Neringa Jagėlienė kovo 10 d. sukvietė 5 d klasės mokinius į kūrybines dirbtuves „Žaliasis raštingumas“, kurias organizavo „Žaliasis taškas“. Ugdytiniai mokėsi atskirti teisingus rūšiavimo būdus, taip prisidėdami prie švaresnės aplinkos ir ekologiškesnės ateities kūrimo. Didelė šių dienų problema – maisto švaistymas, todėl nenuostabu, kad penktokai buvo mokomi atsakingo vartojimo: kaip maisto likučius kūrybiškai panaudoti arba augalų trąšų pasigaminti, buvo raginami atsisakyti vienkartinių puodelių, šiaudelių, plastikinių maišelių.
     Kiekvieno žmogaus indėlis labai svarbus, todėl ir penktokai, norėdami prisidėti prie gražių ir švarių erdvių kūrimo, atlikusias žaliavas iš namų panaudojo antrą kartą. Pirmiausia jas dekoravo, vėliau sėjo augalus. Žalieji augalai papuoš namų ir mokyklos palanges.

     6 KLASIŲ MOKINIŲ SUKURTOS SAKMIŲ KNYGOS

     Paskelbta 2022-03-14
     6 klasių mokiniai, baigę nagrinėti lietuvių pasaulio sukūrimo (etiologines) ir mitologines sakmes, patys kūrė, iliustravo ir išleido savo klasių Sakmių knygas. Su šeštokų sukurtomis knygomis galima susipažinti mokyklos bibliotekoje.

     DALYVAVOME DIDŽIAUSIOJE BENDRADARBIAVIMO PAMOKOJE, SKIRTOJE VASARIO 16-AJAI PAŽYMĖTI

     Paskelbta 2022-02-17
     Penktadienį, vasario 11 dieną, 8 a ir 8 d klasių mokiniai dalyvavo Didžiausioje bendradarbiavimo pamokoje, skirtoje Vasario 16-ajai, į kurią jungėsi mokiniai iš visos Lietuvos. Pamokoje buvo įdomiai pateikti mūsų šalies gimtadienio istoriniai faktai, įvairių Lietuvos mokyklų mokiniai skaitė savo kūrybos eilėraščius, vyko viktorina bei diskusija tema „Laisvė ir atsakomybė“.
     Pilietinis ugdymas gali vykti bet kurio dalyko pamokoje, nes tai neatsiejama ugdymo dalis. Ši pamoka praplėtė mokinių pilietiškumo akiratį.

     INTEGRUOTA LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA „KURIU PASAKĄ“

     Paskelbta 2022-02-10
     5 a klasės mokiniai gruodžio mėnesį patys kūrė pasakas ir per literatūros pamokas jas skaitė bendraklasiams. Pasakų kūrimas skatino mokinių kūrybingumą bei suteikė daug džiaugsmo. Vienų pasakos perkėlė mokinius į nesamą, fantastinį pasaulį: jos kalbėjo apie nepaprastas būtybes arba žmones, apdovanotus nematytomis, negirdėtomis savybėmis. Kitų pasakose veikė laukiniai gyvūnai, mitinės būtybės – slibinai, drakonai, velniai, raganos. Tokiose pasakose įvyko daug stebuklų, veikėjai atliko negalimus žygius, išvengė didžiausių pavojų, pakeitė savo pavidalą ir patyrė daug kitų nuotykių. Dažniausiai pasakose laimėjo gėris.
     Sausio mėnesį mokiniai pratęsė kūrybinius darbus per technologijų pamokas. Mokiniams reikėjo dekoruoti puodelius pagal pasirinktą epizodą iš sukurtos pasakos. Jie ne tik piešė, bet dar pasirinko įdomiausią, taikliausią citatą iš pasakos ir ją užrašė ant puodelio. Kai darbai buvo baigti, visi mokiniai ir mokytojos džiaugėsi jų kūryba integruotoje pamokoje. Skaityti plačiau

     NETRADICINIS FIZINIS UGDYMAS. PAPLŪDIMIO TINKLINIS IR BADMINTONAS

     Paskelbta 2021-12-29
     2021 m. lapkričio ir gruodžio mėn. 5–6 klasių mokiniams vyko netradicinės fizinio ugdymo pamokos. Šeštų klasių ir 8 b bei 8 e klasių mokiniai buvo supažindinti su paplūdimio tinkliniu, o visų klasių penktokai su badmintonu. Žaidimų technikos elementų mokė tinklinio ir badmintono treneriai. Su paplūdimio tinklinio žaidimo subtilybėmis supažindino Vasilijus Burakinskis, Albertas Tomaševič, Marius Kliusevičius, o su badmintonu – Genadijus Plavinas ir Daniel Goldberg.

     VIKTORINA „BŪK SAUGUS KELYJE“

     Paskelbta 2021-11-11
     Spalio 21 dieną 2 klasių mokiniams vyko viktorina „Būk saugus kelyje”. Šiai viktorinai mokiniai uoliai ruošėsi: kartojo saugaus eismo taisykles ir kelio ženklus, analizavo netinkamą pėsčiųjų elgesį kelyje, mokėsi teisingai prisisegti atšvaitą, pereiti intensyvaus eismo gatvę. Mokytojos džiaugiasi viktorinos rezultatais ir mokinių piešiniais.

     NETRADICINIS FIZINIS UGDYMAS. GOLBOLAS.

     Paskelbta 2021-11-08
     Kasmet spalio 15 d. minima Tarptautinė baltosios lazdelės diena, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į regėjimo negalią turinčių žmonių problemas, informuoti apie regos sutrikimo priežastis ir pagerbti šių žmonių pasiekimus. Šiais mokslo metais šią dieną paminėjo mūsų mokyklos 6 a, 6 c, 7 e, 7 f klasių mokiniai, kuriems spalio 20 d., dalyvaujant Lietuvos golbolo teisėjų asociacijos prezidentui Rimantui Venskutoniui, golbolo teisėjai Vilmai Venckutonytei ir Tokijo vasaros paralimpinių žaidynių prizininkams Nerijui Montvydui, Mantui Brazauskiui, vyko netradicinės fizinio ugdymo pamokos. Šių pamokų metu mokiniai sužinojo apie paralimpines žaidynes, aklųjų sportininkų propaguojamas įvairias sporto šakas, golbolą (toliau aklųjų riedulys), jo istoriją.
     Vėliau Nerijus ir Mantas pademonstravo pagrindinius žaidimo elementus ir kartu su golbolo teisėja Vilma Venckutonyte pamokė aklųjų riedulio žaidimo, paaiškino pagrindines taisykles. Taip pat mokiniai pamokų metu turėjo galimybę išbandyti aklųjų baltąsias lazdeles, o aklųjų šaškių ir šachmatų žaidimų subtilybėmis pasidalino Lietuvos golbolo teisėjų asociacijos prezidentas Rimantas Venskutonis. Skaityti plačiau

     ATŠVAITAS: SAUGU IR MADINGA!

     Paskelbta 2021-10-13
     Minint pasaulinę Saugaus eismo dieną 5–6 klasių mokiniai žmogaus saugos ir gamtos pamokose diskutavo apie atšvaitų prasmę. Dirbdami grupėse kūrė lankstinukus apie atšvaitus, taisyklingą jų nešiojimą ir reikšmę. Prisiminėme atšvaitų atsiradimo istoriją. Namuose, kiemuose, gatvėse vaikai fotografavosi tamsiuoju paros laiku su atšvaitais, kūrė madingo atšvaito eskizą. Geriausi darbai atrinkti ir eksponuoti mokyklos kabinetuose.

     NETRADICINĖS FIZINIO UGDYMO PAMOKOS

     Paskelbta 2021-10-07
     2021 m. rugsėjo 14 d. vyko netradicinės fizinio ugdymo pamokos, kuriose dalyvavo Kyokusin karatė atstovas Kristupas Krivickas. Svečias mokinius supažindino su Kyokusin karatė: kokios fizinės ypatybės yra ugdomos užsiimant šia sporto šaka, Kyokusin karatė istorija, mūsų respublikos sportininkų pasiekimais bei pademonstravo pagrindinius šios sporto šakos pratimus. Pamokose dalyvavę mokiniai galėjo patys išbandyti ir atlikti kai kurių pratimų elementus.

     GRAŽIAUSI ŽODŽIAI EUROPOS KALBOMIS

     Paskelbta 2021-09-24
     Gabijos progimnazijos mokiniai atskleidė savo sugebėjimus interpretuodami prasmingus ir gražius žodžius įvairiomis Europos kalbomis. Mokiniai ne tik atliko žodžių vertimus, bet ir kūrybiškai juos pateikė savo darbuose.

     PREVENCINĖ PASKAITA APIE SAUGŲ EISMĄ

     Paskelbta 2021-09-17
     Vaikai į mokyklą keliauja pėsčiomis, kai kurie važiuoja autobusu arba atvažiuoja su tėveliais. Svarbu, kad mokinių kelias iki mokyklos ir atgal būtų saugus, todėl rugsėjo mėn. 9 d. Gabijos progimnazijoje lankėsi 6-ojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės ir pirmokams vedė prevencinę paskaitą apie saugų eismą.
     Susitikimo su pareigūnėmis metu mokiniai prisiminė saugaus eismo taisykles, kaip taisyklingai nešioti atšvaitą, šviesą atspindinčią liemenę, žiūrėjo prevencinius filmukus.
     Dėkojame šeštojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnėms už bendradarbiavimą.
     2020-2021 m. m. netradicinės pamokos