MOLEKULĖS DIENA

     Beveik kiekvienos profesijos atstovai turi tik jiems skirtą šventę, kuri būna vieną kartą per metus. Tokią dieną turi ir „gamtukai“: chemikai, fizikai ir biologai. Viskas, ką matome ir ką liečiame, yra sudaryta iš molekulių, todėl ši diena taip pat svarbi ir biologams, ir fizikams, ir chemikams, kadangi molekulinė sandara yra vienas iš pagrindinių medžiagos pamatų.
     Spalio 23-ąją nuo 6:02 ryto iki 6:02 vakaro (18:02) švenčiama Molekulės diena (dar vadinama Molio). Ši data ir laikas pasirinkti neatsitiktinai. Kaip ir visi tiksliųjų mokslų apskaičiavimai, net ir šventinės dienos turi būti moksliškai paremtos, o šios šventės laikas susietas su Avogadro skaičiumi, kuris yra lygus 6,0221415×1023. Būtent laipsnis „1023“ ir nulėmė, kad dešimto mėnesio 23-čią dieną švenčiama Molekulės diena.
     Avogadro skaičius – tai dalelyčių skaičius, sudarantis vieną molį. Molis – medžiagos kiekis, kuriame yra tiek dalelių (atomų, molekulių, jonų), kiek atomų yra 12 g. anglies 12C izotopo. Skaičius pavadintas italų mokslininko Amadeo Avogadro garbei. Iš tiesų šį skaičių pirmasis suskaičiavo Johanas Jozefas Lošmidtas 1865 m., tad Vokietijoje šis skaičius iki šiol vadinamas Loschmidt skaičiumi.
     Mūsų 5–8 klasių mokinukai kūrė molekulių modelius iš balionų, plastilino, putplasčio kamuoliukų, popieriaus ir savo darbais supažindino mokyklos bendruomenę su įvairiausiomis molekulėmis.
     

Mokinius konsultavo biologijos mokytojos: Neringa Jagėlienė bei Agnija Vasiliauskienė ir chemijos mokytoja Laura Kaziliūnienė.
Nuotraukos N. Jagėlienės, A. Vasiliauskienės, L. Kaziliūnienės.
Informaciją parengė Laura Kaziliūnienė.