Mokyklos vadovybė

L. e. p. direktorius Andrius Kniška
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Andželika Padarauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkelienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Meldaikė
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Remigijus Gudonis