Informacija mokiniams

     SKELBIAME REKOMENDUOJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠĄ 2021–2022 MOKSLO METAMS

     Paskelbta 2021-06-04
     1–4 klasėms
     5–8 klasėms
Konsultacijų tvarkaraštis:
2021–2022 mokslo metų konsultacijų tvarkaraštis
Informacija 4 ir 8 klasių mokiniams, atliekantiems e-NMPP nuotoliniu būdu:
Pasiruošimas testų atlikimui
Mokinių elgesio taisyklės:
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių elgesio taisyklės
2020 m. 5 kl. NMPP bendrieji rezultatai
5 kl. NMPP bendrieji rezultatai
Nuotolinis mokymas:
Nuotolinio darbo Vilniaus Gabijos progimnazijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu taisyklės
Dokumentai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos naudojimosi daiktų spintelėmis taisyklės
Vilniaus Gabijos progimnazijos gabių mokinių klubo nuostatai
Formos:
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio pasirinkimo:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos klasės mokinio(ės) socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas:   PDF   DOC
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo priedai:   DOC