Metodinė taryba

Metodinės tarybos koordinatorė Laura Kaziliūnienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės koordinatorė Rita Leleivienė
Matematikos ir informatikos mokytojų metodinės grupės koordinatorė Marija Siliuk
Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės koordinatorė Neringa Jagėlienė
Užsienio kalbų metodinė grupės koordinatorė Rasa Balandienė
Pradinės mokyklos metodinės grupės koordinatorė Jurgita Bendoravičienė
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinė grupės koordinatorė Lina Bagdonienė

Metodinės tarybos ir metodinių grupių nuostatai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos metodinės tarybos ir metodinių grupių veiklos nuostatai