Integruotas lietuvių kalbos, rusų kalbos ir dailės projektas

     Kovo 24 d. vyko integruoto projekto I etapas, kuriame dalyvavo 14 6-ų klasių mokinių ir rusų kalbos mokytojos Olga Kriukienė – projekto koordinatorė ir Nijolė Misiukienė, lietuvių kalbos mokytojos Irena Ažondenienė ir Aušra Vasarevičienė, dailės mokytoja Audronė Mockuvienė. Susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Pirmame susitikime buvo pristatyti projekto tikslai ir uždaviniai. Mokiniai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su tokiomis sąvokomis, kaip „kultūra“, „pasaulėžiūra“. Kartu su rusų kalbos mokytoja Olga projekto dalyviai suformulavo sąvokas, kas gi yra kultūra ir pasaulėžiūra, žaidė žaidimus. Interaktyvaus žaidimo Kahoot pagalba mokiniai susipažino su įvairių šalių kultūromis, jų panašumais ir skirtumais. Aptarėme liaudies tautosaką, susipažinome su tautosakos rūšimis. Išsiaiškinome, kodėl nagrinėsime kitų susitikimų metu būtent medį lietuvių ir rusų liaudies tatosakoje ir mitologijoje. Pabaigoje mokiniai žiūrėjo filmuką, kuriame buvo pateikti įvairūs tik vienai ar kitai šaliai būdingi šokiai. Mokiniams pirmas susitikimas patiko ir jau su nekantrumu laukia kitų užsiėmimų.
     Tai buvo tik pirma projekto dalis. Dar mokinių laukia įdomūs susitikimai su lietuvių kalbos mokytojomis, kurios kartu su mokiniais nagrinės lietuvių liaudies tausaką ir mitologiją ir aiškinsis, koks medis populiariausias lietuvių liaudies tautosakoje. Susitikimas vyks balandžio mėnesį. Gegužės mėnesį su mokiniais bendraus rusų kalbos mokytojos, birželio mėnesį, baigiamajame etape mokiniai dirbs su dailės mokytoja. Jie pieš populiariausius medžius lietuvių ir rusų liaudies tautosakoje. Piešinių parodą planuojame pateikti virtualioje Gabijos progimnazijos aplinkoje.

Informaciją parengė rusų kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Misiukienė