Kontaktai

Vilniaus Gabijos progimnazija
Adresas: Gabijos g. 2C, LT-12103 Vilnius
Įstaigos kodas: 305607594
a.s.: LT 10 4010 0424 0392 1811
El. paštas: rastine@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt
Mokyklos raštinė el. paštas: rastine@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt tel. (8 5) 242 0181
Andrius Kniška,
laikinai einantis pareigas direktorius
el. paštas: andrius.kniska@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt tel. (8 5) 242 0182
Andželika Padarauskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
kuruoja 1–4 klases
el. paštas: andzelika.padarauskiene@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt tel. (8 5) 242 0185
Eglė Meldaikė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
kuruoja 5–8 klasės
el. paštas: egle.meldaike@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt tel. (8 5) 242 0184
Rita Vilkelienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
kuruoja pagalbos mokiniui sritį
el. paštas: rita.vilkeliene@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt tel. (8 5) 242 0183
Remigijus Gudonis,
direktoriaus pavaduotojas ūkiui
el. paštas: remigijus.gudonis@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt tel. (8 5) 242 0186
Biblioteka el. paštas: gabijosprog.vilnius.biblioteka@gmail.com tel. (8 5) 242 0190
IT specialistas el. paštas: gabijosprog.it@vilnius.eu
Budėtojas tel. (8 5) 242 0180
Tamara Čirkova,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
el. paštas: tamara.cirkovaprog@vilnius.eu tel. (8 5) 242 0188