Klasių vadovai

Vilniaus Gabijos progimnazijos klasių vadovai 2020–2021 mokslo metais

Klasė Klasės vadovas
1 a Jurgita Bendoravičienė
1 b Nijolė Sedleckienė
1 c Vida Remeškevičienė
1 d Rasa Belgerienė
1 e Rasa Solovejienė
1 f Jolita Šiukštulienė
1 g Rita Adomonienė
2 a Kristina Mitkevičienė
2 b Danguolė Bielovienė
2 c Nijolė Labovič
2 d Kazė Startienė
3 a Laima Verdingovienė
3 b Nijolė Ramonaitė
3 c Jolanta Chodorovičiūtė
3 d Danutė Sabulienė
3 e Birutė Valavičienė
4 a Audronė Tamulionienė
4 b Ina Lieponienė
4 c Romualda Šocikienė
4 d Edita Venckutė
4 e Miglė Guogytė
4 f Iveta Varnienė
5 a Raselė Abromaitienė
5 b Laura Kaziliūnienė
5 c Danguolė Narečionienė
5 d Lina Polikarpienė
5 e Valda Žemaitytė
5 f Laura Šeštavickienė
5 g Asta Šalkauskaitė
5 h Agnija Vasiliauskienė
6 a Jurgita Plepytė
6 b Renata Macevičienė
6 c Neringa Lazaitienė
6 d Eglė Venclovaitė-Urbanienė
6 e Ieva Šeikytė
6 f Aušra Vasarevičienė
7 a Eglė Meldaikė
7 b Virginija Mitrulevičienė
7 c Alina Armonienė
7 d Rita Leleivienė
7 e Eugenija Bieliauskaitė
8 a Neringa Jagėlienė
8 b Lucija Sriubienė
8 c Marija Siliuk
8 d Nerita Kairevičiūtė
8 e Irena Ažondenienė