MENINIŲ STILIŲ INTERPRETACIJOS
8 klasių mokinių dailės darbų paroda „Romaninio stiliaus kapitelis“

     Romanika (pranc. romanesque; it. romanico; vok. romanik – romėniškas) arba romaninis stilius (X–XII a.) laikomas pirmuoju vientisu Vakarų Europos stiliumi. Svarbiausia jėga tuo metu buvo krikščioniškoji bažnyčia, siekusi, kad menas atliktų švietėjišką funkciją. Neraštingiems žmonėms šviesti buvo kuriamos akmeninės „Vargšų Biblijos“. Tai romaninio stiliaus skulptūra – reljefai, puošiantys portalus, kolonų kapitelius.
     Kūrybinėje užduotyje mokiniai piešė romaninio stiliaus kapitelį, jame komponavo laikotarpiui būdingus motyvus: barbariškų mitų herojus, šventuosius, fantastines būtybes, reljefinius ornamentus. Kuriant romaninio stiliaus kapitelį, pagrindinis uždavinys mokiniams buvo perteikti skulptūros reljefiškumą. Tam buvo pasitelkta grafito pieštuko toninė gradacija, leidžianti subtiliau atskleisti šviesos bei šešėlių niuansus, apimtis.
     Mokinių darbai kruopštūs, atlikti grafinėmis priemonėmis, lieti arbatos esencija. Užduotis 8 klasių mokiniams leido suprasti ir pajusti to laikotarpio skulptūrinio reljefo pobūdį, sąsajas su romanikos architektūrinėmis formomis.

Informaciją parengė dailės mokytoja Audronė Mockuvienė