Gabių mokinių klubo dalyvavimas projekte „Istorija per muziką”
(susipažinimas su žydų kultūra; parodos ekspozicija „Žydiški simboliai“)

     Balandžio 19 d. Gabių mokinių klubo nariai dalyvavo nuotoliniame susitikime su ansamblio „Klezmer Klangen” vadove Rasa Vaičiulyte – Buikiene. Tai nauja pažintis su žydiškos muzikos atlikėjais – šeima iš Vilniaus – mama Rasa, tėčiu Dainiumi ir trimis jų atžalomis: Saule, Dovydu ir Ramune. Viešnia papasakojo, kas juos įkvėpė giliau susipažinti su žydų kultūra, šios tautos muzika ir jų norą groti ansamblyje. Mokiniams buvo įdomu sužinoti apie pasaulinio garso smuikininką – litvaką Jašą Heifecą, išgirsti apie dukrų Saulės ir Ramunės muzikinius pasiekimus bei paklausyti atliekamų kūrinių, sužinoti apie sūnaus Dovydo pasirinkimą siekti aukštumų žaidžiant krepšinį. Viešnia Gabių mokinių klubo nariams palinkėjo: „Nesvarbu, kam esi gabus – muzikai, sportui ar dailei, svarbiausia, kad savo gabumus lavintum, nenuleistum rankų ir kantriai siektum tikslo “.
Susitikimą organizavo ir informaciją parengė
Gabių mokinių ugdymo darbo grupė