Naujienos

     DĖL TRIŠALIŲ POKALBIŲ

     Kviečiame Gabijos progimnazijos bendruomenę šiais mokslo metais jau antrą kartą į trišalius pokalbius, kurie vyks balandžio 14-15 dienomis. Registracija į šiuos nuotoliniu būdu organizuojamus pokalbius vyks nuo kovo 30 d. iki balandžio 12 d. 17.00 val. Registruokitės derindami susitikimo laiką su mokytojais individualiai Tamo žinutėmis. Linkime prasmingų ir palankių sprendimų pokalbių metu.
Administracija

     DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

     Informuojame, kad 2021 m. kovo 1 d. pradedamas e. prašymų dėl mokinių priėmimo 2021–2022 m. m. teikimas Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas elektroninėje prašymų registracijos sistemoje adresu: https://svietimas.vilnius.lt/.
     Informacija apie mokyklų aptarnavimo teritorijas skelbiama interaktyviajame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje interneto svetainėje adresu: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools.
     Informacija apie priėmimą į progimnaziją skelbiama mokyklos interneto svetainėje adresu: http://gabijosprog.lt/priemimas.html.

     1, 2 PROC. PARAMA PROGIMNAZIJAI

     Mieli Gabijos progimnazijos bendruomenės nariai!
     Džiaugiamės būdami nauja, tikrai puikiai aprūpinta mokykla. Mes turime daug minčių, kurias įgyvendinus, manome, kad taptumėme dar šaunesne mokykla. Todėl kviečiame Jus prisidėti prie naujų idėjų įgyvendinimo, kad, grįžus į įprastą mokymosi procesą, rastumėme dar geresnių ir mokymuisi patrauklesnių erdvių, galėtumėme naudotis šiuolaikiškomis ir įdomiomis mokymosi formomis ir priemonėmis. Skaityti plačiau

     FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS

     Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

     MARGUČIAI, MARGINTI GAMTOS

     Paskelbta 2021-04-09
     Dažna marginimo technika yra batika. Imama svogūnų lukštų, žemuogių ar kitų augalų lapelių, kaspinėlių ir jais apdėtas kiaušinis suvyniojamas į skudurėlį, apsukamas siūlais ir verdamas dažuose.
     Šiais metais Mokinių taryba kvietė marginti kiaušinius tik natūraliais dažais ir būdais. Į kvietimą atsiliepė atskiri mokiniai bei mokytojai, buvo gauta net ir kolektyvinių – visos klasės – darbų. Socialiniame tinkle „Instagram“ daugiausiai „patinka“ paspaudimų sulaukė ir konkursą laimėjo mokytojos Anos spalvingi, šilko skarelėmis marginti velykiniai margučiai!

     PIEŠIMAS ANT PIENO

     Paskelbta 2021-04-08
     Ar Jūs esate piešę ant pieno? 1 f klasės mokiniai kartu su mokytoja Jolita Šiukštuliene atliko bandymą ir pamėgino piešti ant pieno. Naudodami dažus, pieną, indų ploviklį, lėkštes ir ausų krapštukus, vaikai kūrė piešinius ant pieno. Eksperimento metu mokiniai išsiaiškino, kad indų ploviklis stumia pieno riebalus, o kartu jame ir esančius dažus – tokiu būdu sukuriami gražūs, nepakartojami ornamentai. Kad ir kiek kartų pieštume ant pieno, bus vis kitokia ir neapsakomai įdomi patirtis, nes procesas visada skirtingas ir unikalus!

     GMK MOKSLINĖ KELIONĖ

     Paskelbta 2021-04-08
     2021 m. kovo 25 ir 31 d. GMK nariai nuotoliniu būdu dalyvavo dviejose mokslinėse – pramoginėse edukacijose apie kosmosą: Teleskopu per Visatą ir Krentanti žvaigždė. Tai plati, visapusiška, informatyvi, moksliniais faktais ir žiniomis paremta pramoginė edukacija apie Visatą, padedanti tiek mažam, tiek dideliam klausytojui susivokti apie save kaip reikšmingą ir reikalingą, neatsiejamai svarbų ir gražų Kosmoso elementą.

     6 KLASIŲ PROJEKTINIS DARBAS „VIRTUALI EKSKURSIJA PO LIETUVĄ“

     Paskelbta 2021-04-08
     Kovo mėnesį informacinių technologijų pamokose šeštų klasių mokiniai, taikydami STEAM metodiką, tyrinėjo Lietuvą ir parengė pristatymus projektui „Virtuali ekskursija“, kurios pagrindinis tikslas buvo per informacinių technologijų pamokas integruoti matematikos, etninės kultūros, geografijos, istorijos turimas žinias, jas praplėsti, sužadinti mokinių kūrybingumą, smalsumą, išradingumą, planavimo įgūdžius.
     Informacinių technologijų pamokose 6-tų klasių mokiniai rengė pristatymus, kuriuose, taikydami geografines žinias, nurodė Lietuvos miestų vietas, remdamiesi matematika, apskaičiavo atstumus, greitį, laiką, pritaikydami etnokutūros, istorijos žinias, domėjosi lankomais objektais skirtinguose miestuose, pateikė apie juos įdomiausius faktus.

     ŽODŽIAIS DEKORUOTŲ MARGUČIŲ PARODA

     Paskelbta 2021-04-07
     „Žodis žeidžia, žodis gydo“, – byloja liaudies išmintis. Ir iš tikrųjų gražūs žodžiai visiems daro teigiamą poveikį.
     Prieš šv. Velykas 6 klasių mokiniai surengė nuotolines kiaušinių marginimo dirbtuves, kurioms vadovavo technologijų mokytoja Genė Vitkuvienė. Drauge su mokytoja mokiniai diskutavo apie ištartų ar parašytų žodžių vertę, o geras emocijas perkėlė ant margučių.

     PIRMOKAI EKOKŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKINĖS DEKORACIJOS“ DALYVIAI

     Paskelbta 2021-04-07
     Kovo mėnesį pirmokai aktyviai dalyvavo Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos kūrybinėse dirbtuvėse “Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia”, kurių tema: „Velykinės dekoracijos“. Išradingai panaudoję antrines žaliavas, mokiniai ekokūrybiniais darbeliais papuošė savo namus. Už aktyvų ir kūrybišką dalyvavimą eko darbų parodoje, 1g klasės mokiniai buvo paskatinti VSMC padėkomis.

     SVEIKOS GYVENSENOS NUOTOLINIO KONKURSO NUGALĖTOJOS

     Paskelbta 2021-04-07
     Vilniaus saugaus miesto centras kovo mėnesį organizavo Vilniaus m. pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos nuotolinį konkursą "Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė". Konkurse dalyvavo 294 dalyviai iš 29 ugdymo įstaigų, buvo pateikta 311 darbų. Mokiniams darbus pateikti padėjo jų tėveliai ir mokytojos. Mokinukai derino žinias apie sveikesnius maisto produktus su kūrybišku maisto pateikimu ir jų dekoravimu.

     ŽAIDIMAS „KOVO BINGO“

     Paskelbta 2021-04-06
     Ką tikrai sužinojome ir pajutome karantino metu, tai kokie svarbūs mums yra mūsų tėvai, seneliai, draugai, kaip sunku ilgą laiką išbūti namie, kaip nelengva nesusipykti, būnant mažoje erdvėje tarp daug žmonių, net jeigu tie žmonės yra mūsų namiškiai. Norėdami visiems pakelti nuotaiką, skatindami geranorišką bendravimą ir pagalbą vienas kitam, Mokinių tarybos nariai kovo mėnesį skelbė „Kovo bingo“ žaidimą. Dvidešimt penkias kovo mėnesio dienas kiekvienas iš mūsų galėjo atlikti Mokinių tarybos siūlomas veiklas ir mėnesio pabaigoje atsiųsti surinktą bingo.

     KETVIRTŲ KLASIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „TAU ŽEME“

     Paskelbta 2021-04-06
     Kovo 20 dieną minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šią dieną ateina pavasario lygiadienis, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Mūsų mokyklos ketvirtų klasių mokiniai rašė Žemei laiškus, naudojo antrines žaliavas. Prisiminė, kiek džiaugsmo mums teikia gamta ir kodėl verta ją saugoti ir rūpintis.

     LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE VILNIAUS MIESTE TREČIOJI VIETA

     Paskelbta 2021-04-06
     Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų etapas dėl covid-19 pandemijos buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. Kiekvienas dalyvis konkurse dalyvavo tokiu būdu: buvo nufilmuotas mokinio pasirodymas ir įkeltas You Tube platformoje. Džiugu, kad Gabijos progimnazijos 8 c klasės mokinys Emetas mokinių meninio skaitymo konkurse užėmė trečiąją vietą. Jis skaitė Gabijos progimnazijos 7 d klasės mokinės Mildos novelę „Raštingoji sraigė“.

     PAVASARIO ŽIEDAI SENELIAMS

     Paskelbta 2021-04-06
     Vilniaus Gabijos progimnazijos 2-ųjų klasių mokiniai, norėdami padėkoti brangiems Seneliams už meilę, rūpestį, paguodą, gerumą, nuoširdumą, kantrybę ir išmintį skyrė jiems šilčiausius žodžius, piešė gražiausias gėles bei kūrė muzikinius sveikinimus, kurie Senelius aplankys šv. Velykų rytą.

     VELYKINIS SVEIKINIMAS

     Paskelbta 2021-04-02
     Sveikinu su artėjančiomis šv. Velykomis, mieli Gabijos progimnazijos bendruomenės nariai!
     Kasmet laukdami šios šventės pajaučiame kaip suspurda mūsų širdys, kaip atsitraukia jas slegiantis pašalas. Paslaptis paprasta, o drauge labai gili, nepermanoma – šv. Velykos mumyse pažadina Viltį.
     Kad ir kokie tikri sunkumai mus slegia - Viltis niekuomet mūsų nepalieka. Su džiaugsmu ir vidine ramybe sulaukite Velykų ryto varpų gaudesio kaip to momento, kai Viltis persmelks visą mūsų būtį ir jau nesileis užgožiama nerimo, abejonės ir išgąsčio.
Gabijos progimnazijos direktorius

     7-Ų KLASIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „MARGUTIS KARPINIUOSE“

     Paskelbta 2021-04-02
     Karpiniai – tai liaudies meno šaka, artima grafikai. Karpiniai atspindi originalią liaudies kūrybinę savimonę, vieno ar kito krašto etninę kultūrą. Pats karpinys – tai unikalus kūrybinis darbas iš popieriaus, sukurtas žirklių ar rėžtuko pagalba.
     Septintokai padedami technologijų mokytojų Lauros Kaziliūnienės ir Danguolės Narečionienės apjungė šias dvi liaudies meno šakas ir sukūrė savitus karpinių margučius.

     5 KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIAI DARBAI „VELYKINĖS DEKORACIJOS“

     Paskelbta 2021-04-01

     5–6 KLASIŲ MOKINIŲ VELYKINIŲ KOMPOZICIJŲ PARODA

     Paskelbta 2021-04-01

     PARODA BIBLIOTEKOJE, SKIRTA TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI „KNYGŲ GIMTADIENIAI“

     Paskelbta 2021-04-01
     Balandžio 2-oji – žymiojo danų pasakų kūrėjo Hanso Christiano Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Šios šventės idėja priklauso Jellai Lepman. Tai ji parašė atvirą laišką pasaulio skaitytojams ir paragino švęsti šią dieną.
     „Skubu!.. Neturiu laiko!..“ – tokių šūksnių turbūt kasdien išgirstame ne vieną… Bet štai paimi į rankas knygą ir pasijunti kažkaip kitaip. Knygos turi nuostabią savybę – jos padeda neskubėti.
     Tarptautinę vaikų knygos dieną palinkėkime vieni kitiems įdomių knygų ir kartu prisiminkime, kad ir knygos turi savo gimtadienius.

     7 KLASIŲ BERNIUKŲ STALO TENISO IR KREPŠINIO KAMUOLIO VALDYMO KONKURSŲ REZULTATAI

     Paskelbta 2021-04-01
     Š. m. sausio–kovo mėn. fizinio ugdymo mokytoja Lina Bagdonienė 7 klasių berniukams vykdė stalo teniso raketės, kamuoliuko bei krepšinio kamuolio valdymo konkursus. Konkursai vyko nuotoliniu būdu. Skaityti plačiau

     PATYČIŲ PREVENCIJOS KONKURSAS „LIEŽUVĮ DRESUOJU, PRIEŠ IŠSIŽIODAMAS GALVOJU“

     Paskelbta 2021-03-31
     Kovo 1–17 dienomis Vilniaus Gabijos progimnazijoje vyko patyčių prevencijos konkursas „Liežuvį dresuoju, prieš išsižiodamas galvoju“, kurio tikslas – piešiniais, plakatais, šūkiais atkreipti dėmesį į patyčių prevenciją, skatinti nepritarti patyčioms bei stabdyti jas.
     Džiaugiamės aktyviu mokinių dalyvavimu konkurse.

     SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ

     Paskelbta 2021-03-31
     Bendradarbiaujant socialinei pedagogei Jolitai, psichologei Dovilei P. ir dorinio ugdymo mokytojoms Eglei bei Renatai, vyko šiai temai skirtos dorinio ugdymo pamokos, kurių metu buvo aptarta patyčių sąvoka, mokinių pastebėtos patyčių apraiškos. Buvo diskutuota, kaip jaučiasi vaikas, jei bendraamžiai iš jo pasityčioja, aptarti tinkami ir netinkami reagavimo į patyčias būdai bei siūlymai, išsiaiškinta, kas padeda pasijusti geriau. Mokiniai simbolinėje širdelėje rašė patarimą/padrąsinimą patyčias patiriančiam vaikui. Tokiais patarimais norime pasidalinti su Jumis.

     INTEGRUOTAS KŪRYBINIS TĘSTINIS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KONKURSAS-PROJEKTAS 5–6 KLASIŲ MOKINIAMS „GABIJĖLE, ŠVIESK“

     Paskelbta 2021-03-31
     Lietuvių kalbos metodinė grupė nuo šių mokslo metų pradėjo vykdyti naują integruotą kūrybinį tęstinį lietuvių kalbos ir literatūros konkursą-projektą 5–6 klasių mokiniams „Gabijėle, šviesk“. Projektas skirtas mokinių kūrybingumui ugdyti ir tautosakos bei mitologijos žinioms plėsti.
     Jau praėjusį mėnesį penktokai įvykdė ir paskelbė kūrybinį integruotą projektą „Pasakų aitvarai“, o šį mėnesį 6 klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų Irenos Ažondenienės ir Aušros Vasarevičienės, tęsė projektą ir toliau gilino lietuvių mitologijos žinias. Šeštokai dalyvavo etiologinių sakmių kūrimo konkurse „Kas iš kur atsirado?“ Jau pats konkurso -projekto pavadinimas susijęs su mitine būtybe Gabija.

     VILNIAUS MIESTO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRŲ FESTIVALIS „PASAKORIUS”

     Paskelbta 2021-03-30
     Kovo 26 d. įvyko Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Pasakorius”, kurį organizavo Gabijos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Renginys buvo skirtas Tarptautinei teatro dienai. Malonu, kad į šventę įsijungė net dvylika teatro kolektyvų iš devynių skirtingų švietimo įstaigų. Su visais vadovais, organizatoriais ir svečiais nuotoliniame festivalyje dalyvavo daugiau kaip 80 žmonių.
     Džiaugiamės, kad festivalyje užėmėme III-ąją vietą. Garbių teatro žmonių komisija įvertino mus už sceninės kalbos tradicijų puoselėjimą.

     GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS SAVAITĖ

     Paskelbta 2021-03-30
     Kasmet nuo 1993 metų kovo mėnesio 22 dieną pasaulyje minima Vandens diena. Gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė siekdama atkreipti dėmesį į vandens svarbą visą savaitę, nuo kovo 22 iki kovo 26 dienos, aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose su 5–8 klasių mokiniais.
     Mokytojai, skatindami sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų, pamokose žiūrėdami vaizdo medžiagą su mokiniais ,,Geriamojo vandens technologijos“, aptarė pateiktas technologijas ir svarbią žmonėms problemą dėl gėlo vandens stokos. Mokiniai buvo paskatinti labiau tausoti turimus išteklius ir daugiau rūšiuoti savo šiukšles.

     5 B, 5 C IR 7-Ų KLASIŲ MOKINIŲ PROJEKTAS „PIETŲ KOVOS“

     Paskelbta 2021-03-29
     Projektas „Sveikatiada“ - tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
     Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Pietų kovos“, kuris vyko vasario 3 – kovo 12 dienomis.

     8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS PIRMASIS TURAS

     Paskelbta 2021-03-29
     2021 m. kovo 15 d. progimnazijoje nuotoliniu būdu vyko 8 klasių fizikos olimpiada, kurioje dalyvavo dvidešimt keturi 8 klasių mokiniai. Konkursą organizavo fizikos mokytoja A. Alkauskienė.
Sveikiname prizines vietas užėmusius dalyvius!
I vieta – Nojus A., 8 c
II vieta – Dominykas B., 8 e
III vieta – Viltė V., 8 c

     INTEGRUOTAS LIETUVIŲ KALBOS, RUSŲ KALBOS IR DAILĖS PROJEKTAS

     Paskelbta 2021-03-26
     Kovo 24 d. vyko integruoto projekto I etapas, kuriame dalyvavo 14 6-ų klasių mokinių ir rusų kalbos mokytojos Olga Kriukienė – projekto koordinatorė ir Nijolė Misiukienė, lietuvių kalbos mokytojos Irena Ažondenienė ir Aušra Vasarevičienė, dailės mokytoja Audronė Mockuvienė. Susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Pirmame susitikime buvo pristatyti projekto tikslai ir uždaviniai. Mokiniai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su tokiomis sąvokomis, kaip „kultūra“, „pasaulėžiūra“. Kartu su rusų kalbos mokytoja Olga projekto dalyviai suformulavo sąvokas, kas gi yra kultūra ir pasaulėžiūra, žaidė žaidimus.

     KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „ŽEMĖ – VISŲ NAMAI“

     Paskelbta 2021-03-26
     Su saulės spinduliais ir paukščių čiulbėjimu į Vilniaus Gabijos progimnaziją atkeliavo Pasaulinė Žemės diena. 1–2 klasių mokiniai diskutavo, kodėl reikia saugoti Žemės turtus, taupyti vandenį, nešiukšlinti. Vaikai nuoširdžiai samprotavo, kad Žemė - visų mūsų namai, kuriuos turime branginti.

     PASAULINĖ DAUNO SINDROMO DIENA

     Paskelbta 2021-03-24
     Kovo 21-ąją minima Pasaulinė Dauno sindromo diena. Vilniaus Gabijos progimnazijos mokiniai prisidėjo prie socialinės akcijos #nenurašykopalaikyk, skirtos išreikšti paramą jautriai visuomenės ląstelei, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia. Progimnazijos mokiniai išreiškė palaikymą Dauno sindromą turintiems žmonėms ir jų artimiesiems dėvėdami skirtingas kojines, kurios yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno sindromu simboliu.

     PASAULINĖ VANDENS DIENA

     Paskelbta 2021-03-23
     Vandens poreikis neišmatuojamas jokiais matais. Vanduo – itin svarbus junginys Žemėje. Ne be reikalo sakoma, kad vanduo – tai gyvenimas. Jis reikalingas daugumai fiziologinių reakcijų. Vanduo skatina jaustis geriau.
      Minint Pasaulinę vandens dieną, 2021-03-22 dieną vyko penktokų protmūšis ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“, kurį vedė aštuntos klasės mokiniai. Penktokai aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus apie vandens reikšmę žmogaus gyvenime, kaip reikia taupyti vandenį, neteršti vandens telkinių.

     LIETUVIŲ KALBOS DIENOS

     Paskelbta 2021-03-23
     Lietuvių kalbos pamokose mokiniai prisiminė Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, kuri minima vasario 21-ąją. Džiaugiamės, kad progimnazijos biblioteka kartu su fotografijos būreliu parengė pristatymą apie tai, kuo ypatinga ir svarbi lietuvių kalba. Mokiniai savo žinias galėjo pasitikrinti ir įvertinti dalyvaudami viktorinoje.
     Kviečiame pasigrožėti mokinių darbais ir įvertinti savo lietuvių kalbos žinias.
     Paskelbta 2021-03-19
     Pretendentų į Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriaus pareigas konkurso komisija:
     Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė),
     Danutė Šapalienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė,
     Tomas Jankūnas – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narys, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius,
     Gita Steponėnienė – Vilniaus Gabijos progimnazijos tėvų atstovė,
     Aldona Šilerienė – Vilniaus Gabijos progimnazijos pedagogų atstovė,
     Andrius Ušinskas – Vilniaus Gabijos progimnazijos tėvų atstovas, atstovaujantis mokiniams,
     Rigonda Bučienė – Vilniaus Gabijos progimnazijos socialinių partnerių atstovė, asociacijos „Gyvoji planeta“ vadovė.

     PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA

     Paskelbta 2021-03-19
     Kiekvienais metais kovo 20d. minima Pasaulinė Žemės diena. Lietuvoje Pasaulinės Žemės dienos metu kiekvienas turėtume pagalvoti apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę veiklą nukreipti tų problemų sprendimo linkme. Todėl 5 g ir 6-tų klasių mokiniai kūrė darbelius šiai dienai paminėti, o 8-okai rašė savo pasižadėjimus kaip saugos supančią aplinką.

     LAIŠKO ISTORIJAI LAUREATĖ

     Paskelbta 2021-03-19
     Ką pasakytumėte Karaliui Mindaugui? Už ką padėkotumėte Gediminui? Vilniaus pilių teritorijoje dvi laiškų dėžutės laukė vaikų laiškų. Nuo Vasario 16-osios iki pat Kovo 11-osios „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ drauge su LRT TELEVIZIJA kvietė visos Lietuvos vaikus dalyvauti LR Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotoje akcijoje „Laiškas istorijai“. Vaikai buvo kviečiami su istorinėmis asmenybėmis pasidalinti savo mintimis apie Lietuvos ateitį, padėkoti už ryškiausius darbus Lietuvos herojams ir kūrėjams, papasakoti jiems apie Lietuvą, kurioje gyvename šiandien, aplankyti paminklus ir nepamiršti prisiminti tų, kurie per amžius kūrė mūsų valstybę.
     Mūsų progimnazijos 6 a klasės mokinė Greta irgi rašė laišką kunigaikščiui Gediminui – Vilniaus miesto įkūrėjui. Džiaugiamės, kad mokinė tapo „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ laureate.

     „TRISPALVĖ MANO LĖKŠTĖJE“

     Paskelbta 2021-03-17
     5 ir 7 klasių mokiniai paminėjo Kovo 11-ąją kurdami trispalves savo lėkštėse. Pasigrožėkite pagamintais mokinių patiekalais.

     ATRANKA Į 8 KLASIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADĄ

     Paskelbta 2021-03-17
     2021 m. kovo 15 d. vyko atranka į Vilniaus miesto aštuntų klasių mokinių anglų kalbos olimpiadą. Atrankoje dalyvavo 12 aštuntokų, iš kurių daugiausia taškų surinko Miglė (8 d). Ji kovo 30 d. mokyklai atstovaus miesto olimpiadoje.

     TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA 2021

     Paskelbta 2021-03-16
     Neįmanomi dalykai tampa įmanomais ir šių metų vasario mėn. 24 dieną įvyko nuotolinė Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas“. Mūsų progimnazijai šiemet atstovavo net trys mokiniai: Guoda (7 kl.), Laura (7 kl.) ir Danielius (8 kl.).
     Padėka Guodai ir jos mokytojai
     Padėka Laurai ir jos mokytojai
     Padėka Danieliui ir jo mokytojai

     PILIETIŠKUMO PAMOKA „MES – JAUNIEJI LIETUVOS AMBASADORIAI“

     Paskelbta 2021-03-16
     Kovo 11-ąją Lietuvoje švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Minėdami valstybės gimtadienio šventę 5 c ir 5 b klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje pilietiškumo pamokoje „Mes – jaunieji Lietuvos ambasadoriai“, kurios metu virtualiai bendravo su Varėnos Ąžuolo gimnazijos abituriente, projekto „Mokykla – Europos parlamento ambasadorė“ dalyve.

     11000 ŽINGSNIŲ IŠŠŪKIS

     Paskelbta 2021-03-15
     Minint Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, fizinio ugdymo mokytojai Lina Bagdonienė, Jolita Janulevičienė, Giedrius Junevičius, Rita Rukienė pakvietė savo mokinius, kad saugiai ryžtųsi dalyvauti 11000 žingsnių žygyje. Tokį iššūkį drąsiai priėmė daugiau nei šimtas 5–8 klasių mokinių, kurie savo kelionės akimirkas fiksavo nuotraukose.

     8 KLASIŲ PROTMŪŠIS „MES TIKRAI MYLIM LIETUVĄ!“

     Paskelbta 2021-03-15
     Minint vieną iškiliausių mūsų šalies istorijoje datų – Lietuvos Nepriklausomybės dieną – š. m. kovo 10 d. nuotoliniu būdu vyko 8 klasių mokinių protmūšis „Mes tikrai mylim Lietuvą“. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e klasių mokinių komandos, kurias sudarė penki nariai ir komandos kapitonas, rungėsi turiningame protų mūšyje, demonstruodami Lietuvos istorijos, geografijos, gamtos, sporto, literatūros ir etnokultūros žinias.

     1–2 KLASIŲ MOKINIŲ AKCIJA „AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ!“, SKIRTA KOVO 11 D. PAMINĖTI

     Paskelbta 2021-03-15
     Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Vilniaus Gabijos progimnazijos pirmokai ir antrokai savo pagarbą, patriotiškumą bei meilę Tėvynei išreiškė kurdami skaitmeninius koliažus – piešinius bei knygų skirtukus.

     4 KLASIŲ MOKINIŲ AKCIJA „AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ!“, SKIRTA KOVO 11 D. PAMINĖTI

     Paskelbta 2021-03-15
     Mes, Gabijos progimnazijos ketvirtokai, didžiuojamės savo šalimi. Džiaugiamės ir linkime visiems ją mylėti, didžiuotis laisva ir nepriklausoma valstybe, kurioje gyventi gera. Mes tikrai mylime Lietuvą.

     FIZINIO UGDYMO IR MATEMATIKOS INTEGRUOTA VEIKLA „ERDVINIŲ KŪNŲ LIPDYMAS IŠ SNIEGO“

     Paskelbta 2021-03-12
     Visą vasario mėnesį Gabijos progimnazijos 5–8 klasių mokiniai, nors ir esant karantinui, galėjo puikiai save realizuoti netradicinėje fizinio aktyvumo veikloje. Paskatinti fizinio ugdymo mokytojų Ritos Rukienės ir Linos Bagdonienės bei matematikos mokytojų: Birutės Milimavičienės, Neringos Lazaitienės, Marijos Siliuk, Anželos Ruškevič, Valdos Žemaitytės, mokiniai dalyvavo fizinio ugdymo ir matematikos integruotoje veikloje „Erdvinių kūnų lipdymas iš sniego“.

     4 KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALI DAILĖS DARBŲ PARODA „PAUKŠČIAI SVEIKINA PAVASARĮ“

     Paskelbta 2021-03-12
     Virtualioje dailės darbų parodoje 4 klasių mokiniai džiaugiasi grįžtančiais į Lietuvą paukščiais ir sveikina visus su pavasariu.

     6–8 KLASIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADA „MANO GAUBLYS”

     Paskelbta 2021-03-12
     2021 m. kovo 4 d. nuotoliniu būdu vyko 6–8 klasių geografijos olimpiada „Mano gaublys”. Olimpiadoje dalyvavo keturiasdešimt du 6–8 klasių mokiniai, besidomintys geografija. Olimpiadą organizavo geografijos mokytojos Eugenija Bieliauskaitė ir Neringa Jagėlienė.

     7 KLASIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROJEKTINĖ VEIKLA „KRYŽIAŽODIS – LIETUVA“

     Paskelbta 2021-03-12
     Minint Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniaus Gabijos progimnazijos septintų klasių mokiniai demonstravo savo žinias, kurdami kryžiažodžius skaičiuoklėje, ieškodami įdomių faktų apie Lietuvą. Mokiniai kviečia priimti iššūkį ir išspręsti jų kurtus kryžiažodžius.

     5–6 KLASIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROJEKTINĖ VEIKLA „BRANGŪS ŽODŽIAI LIETUVAI“

     Paskelbta 2021-03-12
     Kovo 9 dieną minima pirmojo žinomo rašytinio Lietuvos paminėjimo, garsinimo diena, skirta Lietuvai pagerbti, Lietuvos vardui ir lietuvybei pasaulyje skleisti. Minėdami šią dieną penktų ir šeštų klasių mokiniai, padedant informacinių technologijų mokytojoms Gintarei Gelžinienei ir Loretai Čivinskienei, WordArt programėlėje rašė brangiausius žodžius tėvynei – Lietuvai.

     KOVO 11-OSIOS SVEIKINIMAS GABIJOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

     Paskelbta 2021-03-10
     Kovo 11-oji ypatinga diena, kai prisimename istorijos pamokas ir apmąstome vertybes. Ši diena visada išliks sutelktumo, ypatingo bendrumo ir kilnių idėjų simboliu. Tą dieną lietuvių tauta savo dvasia ir ryžtu susigrąžino Valstybę ir Laisvę.

     3 KLASIŲ MOKINIŲ AKCIJA „AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ“, SKIRTA KOVO 11 D. PAMINĖTI

     Paskelbta 2021-03-10
     Kovo 11-osios proga vyko 3 klasių mokinių akcija „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Mokiniai rašė linkėjimus Lietuvai, juos iliustravo.

     „LAISVĖS SPALVŲ MEDIS“ BIBLIOTEKOJE

     Paskelbta 2021-03-10
     Kovo 11-oji – pavasario diena, atvertusi naują mūsų tautos puslapį, atvėrusi valstybei vartus į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. „Lietuviais esame mes gimę", – todėl tai turėtume prisiminti ne tik Vasario 16-osios ar Kovo 11-osios švenčių proga.

     INTEGRUOTAS LIETUVIŲ KALBOS, SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ PROJEKTAS „AUGINAME GRAŽIAUSIŲ ŽODŽIŲ LIETUVOS LAISVEI MEDĮ“, SKIRTAS KOVO 11-AJAI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

     Paskelbta 2021-03-09

     SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO „BE PATYČIŲ“

     Paskelbta 2021-03-05

     „PANGEA 2021“ I ETAPAS

     Paskelbta 2021-03-05
     2021 m. sausio 21 d. nuotoliniu būdu vyko tarptautinio matematikos konkurso „Pangea 2021“ I etapas, kuriame dalyvavo mūsų progimnazijos 5–8 klasių mokiniai. Dalyviai, I etape surinkę ne mažiau 60 % galimų taškų, pateko į II etapą.

     „GABIJOS SAUGUOLIŲ“ PASIEKIMAI NACIONALINĖJE SAUGESNIO INTERNETO VIKTORINOJE

     Paskelbta 2021-03-05
     Minint Pasaulinę saugesnio interneto dieną, Vilniaus Gabijos progimnazijos 5 e klasės 12 mokinių komanda, pasivadinusi „Gabijos sauguoliai”, vadovaujama mokytojos Valdos Žemaitytės, dalyvavo Nacionalinėje saugesnio interneto viktorinoje. Viktorina buvo sudaryta iš keturių turų. Keturias dienas mokiniai atsakinėjo į viktorinos klausimus.

     PARODA BIBLIOTEKOJE „PAUKŠČIAI – PAVASARIO PRANAŠAI“

     Paskelbta 2021-03-05
     Sakoma, kad pavasarį ant sparnų parneša paukščiai. Iš tikrųjų, kaskart aukščiau pakylant saulutei, laukiame pirmųjų paukščių giesmininkų. Juos vadiname pavasario pranašais.
     Mūsų mylimos, lašinukais žiemą penimos zylutės savo giesmele pavasarį praneša gerokai anksčiau, tačiau, vos tik pratirpsta sniego paklotas ir pro jį išlenda pirmosios pavasario gėlės, pasigirsta vieversio giesmė, parskrenda varnėnai, kovai, prasideda ankstyvasis pavasaris.

     PIRMOKŲ „SVEIKŲ PUSRYČIŲ LĖKŠTĖ“

     Paskelbta 2021-03-04
     Mokslinių tyrimų duomenimis pusryčių svarba turi didelę reikšmę augančio žmogaus organizmui. Linksmai ir kūrybiškai patiektas maistas lėkštėje, derinant maisto pasirinkimo žinias, gali paskatinti vaikus ugdytis sveikos mitybos įpročius bei tapti puikiu energijos šaltiniu sėkmingai dienos pradžiai.
     Nuotolinių pamokų metu pradinio ugdymo mokytojos Rasa Solovejienė, Jolita Šiukštulienė ir Rita Adomonienė paragino savo auklėtinius, 1e, 1f, 1g klasių mokinukus, atskleisti kūrybinius gebėjimus įvairiai ir sveikai pusryčiaujant, taikant sveikos mitybos principus, dalyvaujant sveikos gyvensenos nuotoliniame konkurse „Sveikų pusryčių lėkštė“.

     TARPTAUTINIS PROJEKTAS „PASAULINĖ SNIEGO DIENA – 2021“

     Paskelbta 2021-03-03
     Tarptautinė slidinėjimo federacija trečiąjį sausio sekmadienį paskelbė Pasauline sniego diena. Šia proga įvairiose pasaulio šalyse rengiama šventė, kurios metu kviečiama slidinėti, čiuožti rogėmis, snieglentėmis. Renginio pagrindinis tikslas – priminti visiems, kad žiemą gryname ore įdomu judėti ir sportuoti. Šiais metais, atsižvelgus į esamas šalyje karantino sąlygas, progimnazijos fizinio ugdymo mokytojai: Lina Bagdonienė, Jolita Janulevičienė, Giedrius Junevičius, Ieva Morkienė, Rita Rukienė – sausio-vasario mėn. pagal turimas sąlygas ir galimybes skatino 5–8 klasių mokinius aktyviai leisti laiką gryname ore su savo šeimos nariais.

     7 KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALI DAILĖS DARBŲ PARODA „MANO MIESTAS“, SKIRTA KOVO 11-AJAI

     Paskelbta 2021-03-02
     Artėja visai Lietuvai brangi ir įsimintina data – Kovo 11-oji. Virtualioje dailės parodoje – 7 klasių mokinių darbai, atlikti mišria technika, tušu ir guašu.
     Septintų klasių mokiniai piešė Lietuvos sostinės, gimtojo miesto garsiausius, labiausiai įsimintinus architektūrinius ir kultūrinius objektus, brangius ir kiekvieno lietuvio širdžiai. Darbuose mokiniai naudojo pozityvo-negatyvo metodą, spalvinius akcentus su Lietuvos vėliavos motyvais.

     8 KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALI DAILĖS DARBŲ PARODA, SKIRTA KOVO 11-AJAI

     Paskelbta 2021-03-02
     Optinis menas (angl. Op(tical) Art), dar vadinamas opartu, – viena iš daugelio septintojo dešimtmečio meninių krypčių, ieškojusių universalios meno kalbos. Ši kryptis pagrįsta optiniais ir kinetiniais eksperimentais. Pagrindinis oparto lyderis yra Viktoras Vazarelis (Victor Vasarely, g. 1908), kuris domėjosi kinetinio meno objektais. Optinis menas veikia regėjimo pojūčius ir statiškoje plokščioje erdvėje kuria judančius geometrinius elementus.

     Ankstesni įrašai kategorijose Projektai, Akcijos, Šventės, Parodos, Netradicinės pamokos, Konkursai ir olimpiados.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Vilniaus Gabijos progimnazija
Gabijos g. 2C, LT-12103 Vilnius
Įstaigos kodas: 305607594
a.s.: LT 10 4010 0424 0392 1811
El. paštas: rastine@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt