5–6 klasių mokinių dailės darbų paroda
„Gėlės Lietuvos laisvei“

     Dailės parodos piešiniuose naudojami gėlių motyvai, pozityvo-negatyvo metodas. Darbai kruopštūs, atlikti grafinėmis priemonėmis – tušu, plunksnelėmis, vienintelis spalvinis akcentas – Lietuvos vėliavos motyvai. Dailės darbų paroda skirta tiek Vasario 16-ajai, tiek artėjančiam Kovo 11-osios dienos minėjimui.

Informaciją parengė dailės mokytoja Audronė Mockuvienė