NETRADICINĖ ATVIRA GAMTOS IR ŽMOGAUS PAMOKA
„VILNIAUS GAMTINIAI SIMBOLIAI“

„Simboliai atskleidžia proto išgales ir veda prie visapusiško suvokimo. Žmogus – tai gyvūnas, kuriantis gamtinius simbolius“. ( K. Zisler)

     Balandžio 15 dieną 6 h klasės mokiniai per penktą pamoką važiavo į miestą, ten vyko netradicinė atvira gamtos ir žmogaus pamoka „Vilniaus gamtiniai simboliai“, kurią vedė biologijos vyresnioji mokytoja Agnija Vasiliauskienė. Pamoką stebėjo mokytoja Eugenija Bieliauskaitė ir klasės tėvų komiteto atstovė Rima Kazėnienė.
     Pamokos tikslą ir uždavinius skelbėme Mokslų Akademijos didžiojoje salėje. Anot mąstytojo Vydūno, lietuviai yra simbolistai. Aptarę, kas yra simboliai, su individualiomis ir grupinėmis užduotimis pasklidome po Vilniaus centrą.

     Pamokos medžiagai įtvirtinti mokiniai atliko užduotis apie rastų simbolių biologines savybes. Vaikai nustebę prisipažino, kad gamtiniai simboliai Vilniuje neįtikėtinai dažni ir vaizdingi.

     Užduotis pristatėme, reflektavome, numatėme namų darbus prie vieno iš svarbiausių Vilniaus gamtinių simbolių Katedros aikštėje – kunigaikščio Gedimino, sėdinčio ant žirgo.

Informaciją parengė Agnija Vasiliauskienė