Talentų šou konkurso „Gabijos ugnelės“ rezultatai

     Dėkojame 5–6 klasių talentingoms mergaitėms, atsiuntusioms savo pasirodymų įrašus Gabijos progimnazijos talentų šou „Gabijos ugnelės“ konkursui ir parodžiusioms savo muzikinius, choreografinius ir sportinius gebėjimus!
     Sveikiname mokines, kurių pasirodymai surinko daugiausiai taškų:
     Austėją iš 5 g, Elzę iš 6 e ir Gabiją iš 5 f.

Tekstą parengė Mokinių taryba