Formalusis ugdymas

Informacija

Ugdymo planas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo planas
Ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos progimnazijoje aprašas
Ugdymo proceso organizavimo Vilniaus Gabijos progimnazijoje aprašo papildymas
Konsultacijų tvarkaraštis:
Vilniaus Gabijos progimnazijos 2021 m. konsultacijų tvarkaraštis
Tvarkos aprašai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Vilniaus Gabijos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas