MENINIŲ STILIŲ INTERPRETACIJOS

8 klasių mokinių dailės darbų paroda „Demonas“(romaninės skulptūros interpretacija)


     Romanika (pranc. romanesque; it. romanico; vok. romanik – romėniškas) arba romaninis stilius (X–XII a.) laikomas pirmuoju vientisu Vakarų Europos stiliumi. Svarbiausia jėga tuo metu – krikščioniškoji bažnyčia, siekusi, kad menas atliktų švietėjišką funkciją. Neraštingiems žmonėms šviesti buvo kuriamos akmeninės „Vargšų Biblijos“. Tai romaninio stiliaus skulptūra – reljefai, puošiantys portalus, timpanus, kolonų kapitelius. Portalas – puošnus įėjimas į bažnyčią, timpanas – pusapvalė arka virš durų, puošiama reljefais.
     Kūrybinėje užduotyje mokiniai piešė pagrindinę romaninės architektūros detalę – pusapvalę arką, joje komponavo fantastines būtybes. Užduotis 8 klasių mokiniams leido suprasti ir pajusti to laikotarpio skulptūros pobūdį, sąsajas su romanikos architektūrinėmis formomis.
     Kuriant romaninio stiliaus portalo timpaną, pagrindinė užduotis mokiniams – perteikti skulptūros reljefiškumą. Tam buvo pasitelkta paprasto grafito pieštuko toninė gradacija, leidžianti subtiliau atskleisti šviesos bei šešėlių niuansus.
     Mokinių interpretacijose – romaninio stiliaus portalų timpanuose – susilieja lyriškumas ir dramatizmas, natūralizmas bei deformacija.

Mokinių darbus atrinko, virtualią dailės darbų parodą parengė dailės mokytoja Audronė Mockuvienė