6 klasių mokinių dailės darbų, išsiųstų į
VI TARPTAUTINĮ DAILĖS KONKURSĄ „IŠ MANO KRAŠTO. ĮPROČIAI“,
virtuali paroda

     Torunės popamokinės veiklos centras „Skautų namai“ pakvietė dalyvauti VI tarptautiniame dailės konkurse „Iš mano krašto. Įpročiai“, skirtame Kujavijos – Pamario vaivadijos ir Vilniaus krašto vaikams ir jaunimui. Konkurso tikslai: Europos meninio vaikų ir jaunimo ugdymo vertybių skatinimas, lenkų – lietuvių bendradarbiavimo plėtra plastinio meno srityje.
     Kiekviena šeima turi savo įpročių, kai kurie iš jų net tampa kelių kartų tradicijomis. Bendros iškilmės su būtinais patiekalais ir dovanomis yra būdingi didesnei visuomenės daliai, tačiau mažesniame šeimos rate yra puoselėjami savi įpročiai, kurių akimirkomis dailės darbuose siūlė pasidalinti konkurso organizatoriai.
     6 klasių mokinių figūrinėse-tematinėse kompozicijose tarsi metų kalendoriaus puslapiuose atgyja ne tik Kalėdų, Užgavėnių, Verbų sekmadienio, Velykų, Joninių, bet ir patriotinių švenčių, skirtų Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai, Baltijos kelio paminėjimui, vaizdai. Piešiniuose buvo būtina vaizduoti ne tik savo šeimą tradicinių švenčių metu, bet ir pabrėžti tautinį mentalitetą, savitumą. Mokiniai savo darbuose naudojo tautodailės, etnografinius motyvus: tautinių juostų ornamentiką, baltų simbolius, šeimos nariai vaizduojami pasipuošę tautiniais kostiumais.
     Kūrybiniai šeštų klasių mokinių darbai, išsiųsti į konkursą, atlikti grafinėmis ir tapybinėmis priemonėmis – mišria technika.

Informaciją parengė dailės mokytoja Audronė Mockuvienė