EUROPOS SPORTO SAVAITĖS MINĖJIMAS – #BEACTIVE – ŽAISK KVADRATĄ

     Europos sporto savaitė – tai Europos Komisijos iniciatyva, skatinanti sportą ir fizinį aktyvumą visoje Europoje. Šia savaite siekiama, kad daugiau žmonių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs bei suprastų sporto ir fizinio aktyvumo naudą. Ši savaitė skirta visiems, nepaisant amžiaus, socialinės padėties ar sportiškumo lygio.
     Minint Europos sporto savaitę, mūsų mokykla prisijungė prie šalyje vykdomo projekto „#Beactive – žaisk kvadratą“. Visą savaitę 5–8 klasių mokiniai per fizinio ugdymo pamokas, neformalaus ugdymo būrelius, pertraukų metu ir po pamokų žaidė kvadratą. Suskaičiavus mokinius paaiškėjo, kad kvadratą aktyviai žaidė 621 5–8 kl. mokinys. Progimnazijoje šią veiklą organizavo ir vykdė fizinio ugdymo mokytojai Lina Bagdonienė, Tomas Bielickas, Giedrius Junevičius, Ieva Morkienė, Rita Rukienė.

Pažymėjimas Linai Bagdonienei
Pažymėjimas Giedriui Junevičiui
Pažymėjimas Ritai Rukienei

Tekstą parengė fizinio ugdymo mokytoja Lina Bagdonienė