Aplinkos taršos tyrimai

     Mūsų mokykla stovi kelių judrių Vilniaus miesto gatvių apsuptyje. Automobilių srautai kelia grėsmę ne tik aplinkai, bet ir mokinių saugumui.
     Norėtume su jumis pasidalinti šį rudenį atliktų tyrimų rezultatais:
     Gatvėse aplink Vilniaus Gabijos progimnaziją 12 mokinių komanda tyrė eismo intensyvumą, anglies monoksido (CO) koncentraciją kelkraštyje, triukšmo intensyvumą kelkraštyje ir kerpių (bioindikatorių) paplitimą. Supažindiname su tyrimų rezultatais Ukmergės, Pašilaičių ir Gabijos gatvėse. Pateiktis skirtinga, nes dirbo kelios mokinių komandos.
     Tyrimų diagramos Ukmergės gatvės atkarpoje:
     Gauti rezultatai:
     • užterštumas anglies monoksidu yra 44 kartus didesnis nei leistinas kiekis.
     • triukšmas 1,2 karto didesnis už leistinas normas.
     Tyrimų diagramos Pašilaičių gatvėje:
     Gauti rezultatai:
     • anglies monoksido (CO) koncentracija kelkraštyje viršija leistinas normas nuo 8 iki 11 kartų.
     • triukšmo intensyvumas viršija leistinas normas 5-7 decibelais.
     • prie gatvių esančiuose medžiuose pastebėtos tik kerpės, augančios esant dideliam užterštumui.
     Tyrimų lentelės Gabijos gatvėje:
     Gauti rezultatai:
     • anglies monoksido koncentracija viršija leistinas normas beveik 8 kartus.
     • triukšmo lygis Gabijos gatvėje beveik 4 dB viršija leistiną normą.
     Kerpės yra natūralūs gamtos biondikatoriai. Vienos kerpės išgyvena labai užterštose aplinkose, o kitos auga tik minimalaus užterštumo vietose. Pateiksime kelis pavyzdžius:
     Visose tirtose gatvėse vyravo žiauberiškosios ir lapiškosios kerpės, tokios kaip lekanora ir sieninė geltonkerpė.
     Išvados:
     Gauti rezultatai kelia grėsmę mūsų sveikatai, todėl, mieli tėveliai, labai prašome apsvarstyti savo atžalos atvežimą automobiliu į Vilniaus Gabijos progimnaziją. Suprantame, kad jaudinatės dėl savo atžalos saugumo, tačiau ne visada susimąstote apie vis didėjančią žalą aplinkai ir netgi savo sveikatai. Mašinų srautai prie mokyklos yra didžiuliai, tad norėtumėme pateikti keletą pasiūlymų, kaip Jūsų vaikas galėtų saugiai pasiekti mokyklą:
     • jei gyvenate netoli mokyklos, galima eiti pėsčiomis;
     • gyvenant toliau nuo mokyklos, ją pasiekti galima paspirtuku, dviračiu ir kt., taip pat naudotis viešuoju transportu;
     • vežant vaikus į mokyklą galima kooperuotis su kaimynais, taip išnaudojant vietų skaičių automobilyje.
     Leisdami vaikui savarankiškai atvykti į mokyklą, ugdysite pasitikėjimą savo vaiku, jo atsakingumą, savarankiškumą, fizinis aktyvumas padės mokiniui į pamokas ateiti žvalesniam. Tada galbūt mažiau įvyks eismo avarijų ir aplink mokyklą bus mažesnė oro tarša.

     Suprantame, kad ši mūsų akcija nepakeis viso pasaulio, bet tikimės, kad Jūs suprasite gamtos saugojimo svarbą. Kiekvienas pradėkime nuo savęs. Veikdamas nedaug – darai pokyčius!

Tyrėjų komanda – Vilniaus Gabijos progimnazijos 8 klasių mokiniai


Tekstą parengė mokytoja Virginija Kriaučiūnaitė