Apie mus

Misija. Bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti mokyklos bendruomenė, kurianti pozityvią bei saugią socialinę – emocinę aplinką ir užtikrinanti galimybę kiekvienam mokiniui siekti geriausių ugdymosi rezultatų pagal jo galimybes bei poreikį.

Vizija 2025 m. Gabijos progimnazija – šiuolaikiška mokykla, puoselėjanti savo bendruomenės vertybes ir sėkmingai ruošianti mokinius gyventi moderniame, nuolat kintančiame pasaulyje.

Vertybės:
  • Atvirumas – bendruomenės nariai atviri kaitai ir naujovėms.
  • Tolerancija – bendruomenės nariai yra vienodai priimami nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, išsilavinimo, orientacijos, tautybės, rasės, pažiūrų.
  • Atsakomybė – bendruomenės nariai prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir priima tų veiksmų pasekmes, vertina savo įsipareigojimus vieni kitiems ir visomis išgalėmis stengiasi juos įgyvendinti.
  • Kūrybiškumas – bendruomenė vertina ir skatina kūrybišką, netradicinį ir individualų problemų sprendimą, skatina kūrybišką požiūrį į ugdymosi procesą.
  • Pasidalyta lyderystė – mokykla aktyviai skatina kiekvieną bendruomenės narį spręsti problemas, imtis lyderystės; skatinami ne tik mokytojai, bet ir mokiniai, tėvai.
  • Bendruomeniškumas, tradicijos – bendruomenės nariai jaučiasi pilnaverčiais kolektyvo nariais, prisideda prie mokyklos tradicijų kūrimo ir puoselėjimo.
Progimnazijos nuostatai:
Vilniaus Gabijos progimnazijos nuostatai
Mokyklos strateginis planas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos 2021-2025 m. strateginis planas
Mokyklos veiklos planas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos veiklos planas 2021 metams
Mokyklos ugdymo planas:
Vilniaus Gabijos progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
1. Mokytojų nuomonė apie mokyklą - bendra ataskaita;
2. Mokinių nuomonė apie mokyklą - bendra ataskaita;
3. Tėvų nuomonė apie mokyklą - I bendra ataskaita, tėvų nuomonė apie mokyklą - II bendra ataskaita.

Vilniaus Gabijos progimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla
PAŽYMĖJIMAS

Vilniaus Gabijos progimnazijos veiklos kokybės rodiklio įsivertinimo ataskaita
Peržiūrėti čia