„Erasmus+“ mobilumo veiklų projekto „Veikdamas nedaug – darai pokyčius“
vykdytų veiklų sklaida Tarptautinėje integruotoje gamtos,
socialinių mokslų ir anglų kalbos
konferencijoje klimato kaitos tema
„Akademinė popietė 2022“

     Vilniaus Gabijos progimnazijos mokytojos Virginija Kriaučiūnaitė ir Eugenija Bieliauskaitė kartu su 8 klasių mokiniais 2021-2022 m. m. vykdė ,,Erasmus+’’ mobilumo veiklų projektą „Veikdamas nedaug – darai pokyčius“.
     Projekto tikslas buvo palyginti oro užterštumą Vilniuje (Lietuva) ir Airães (Portugalija) vietovėje, skaičiuojant transporto srautus bei naudojant bioindikatorius. Mokiniai siekė garantuoti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario indėlį į aplinkos tvarumą, rengiant akciją „Keturiese važiuot smagiau“ Vilniuje ir akciją „Darom” Airães (Portugalija) vietovėje. Projekto metu buvo organizuota progimnazijos mokinių ir tėvelių apklausa apie mokinių pavėžėjimą iki mokyklos (Akcija „Keturiese važiuot smagiau“ https://gabijosprog.lt/vaziuot_smagiau_2022.html). Po to mokiniai matavo transporto išmetamų dujų kiekį bei triukšmo lygį derindami tai su bioindikatorių (kerpių) stebėjimu. Tyrimo rezultatais mokiniai pasidalino su visa mokyklos bendruomene, išsiųsdami kiekvienam aplinkos taršos tyrimo rezultatus, kurie gana stipriai viršijo tiek CO, tiek ir leistino triukšmo lygio normas. Mokiniai kūrė lankstinukus, kuriais kreipėsi į tėvelius organizuoti pavėžėjimą iki mokyklos taip, kad automobilyje sėdėtų ne po 1, o po 4 mokinius. Buvo organizuota geriausių lankstinukų paroda mokyklos erdvėse (Aplinkos taršos tyrimai https://gabijosprog.lt/aplinkos_tarsos_tyrimai.html).
     Mokyklos delegacijos vizito Portugalijoje metu aplinkos taršos stebėjimus mokiniai atliko ir Airaes, Felgueiros ir Porto vietovėse. Kartu su Airães (Portugalija) mokyklos mokiniais organizavo akciją „Darom“. Dar lietuviai mokiniai stebėjo augmenijos įvairovę bei aplinkos taršos paplitimą ir vizualinį kraštovaizdžio taršos įvertinimą Airães, Felgueiros ir Porto apylinkėse. Šių stebėjimų rezultatus mokinai lygino su gautaisiais Lietuvoje.
     Visus stebėjimų ir tyrimų rezultatus 8 klasių mokiniai pristatė Tarptautinėje integruotoje gamtos, socialinių mokslų ir anglų kalbos konferencijoje „Akademinė popietė 2022“ , kuri vyko š. m. balandžio 14 d. nuotoliniu būdu. Joje dalyvauti buvo pakviesti ir mokytojai bei mokiniai iš įvairių Lietuvos mokyklų bei Portugalijos. Visus mokinių kūrybinius bei tiriamuosius darbus vienijo bendra klimato kaitos tema. Darbai buvo pristatomi gamtos mokslų bei socialinių mokslų sekcijose. Darbų pateikties kalba – anglų. Kiekvienoje sekcijoje darbus vertino kompetentinga komisija. Jos nariais sutiko būti mokyklos mokytojai dalykininkai, taip pat ir Vytauto Didžiojo universiteto bei Vilniaus Universiteto mokslininkai. Esame jiems labai dėkingi.


     Tarptautinės konferencijos dalyvių atsiliepimai patys įvairiausi:

„Emocijos buvo labai įvairios – jaudulys, baimė ir galų gale pasididžiavimas savimi pristačius projektą. Manau, kad konferencija įvyko labai sėkmingai.“ Miglė, pranešėja.

„Susipažinau su įvairių Lietuvos miestų mokiniais ir netgi Portugalijos mokytojomis bei mokiniais! Tai buvo didžiulė patirtis, kaip vesti konferenciją, pakviesti mokinius ar komisiją ir jiems padėkoti. Nuo šiol tikrai nebijosiu dalyvauti panašiuose renginiuose, nes patobulinau anglų kalbos bei bendradarbiavimo įgūdžius ir jie tikrai augs “Academic afternoon 2022” konferencijos dėka.“ Snilga, renginio vedėja.

„Esu labai dėkingas už galimybę dalyvauti tarptautinėje integruotoje gamtos mokslų, socialinių mokslų ir anglų kalbos konferencijoje ,,Akademinė popietė 2022”. Pati konferencija buvo fantastiška. Mokinių prezentacijos mane sužavėjo. Visi pristatymai buvo išskirtiniai, turėjo bendrą temą ir buvo puikiai parengti.“ Eimantas, renginio vedėjas.

„Academic afternoon 2022" buvo viena iš geriausių patirčių, kokias iki šiol turėjau. Žymiai patobulinau savo gebėjimus suvaldyti stresą ir viską ramiai ir aiškiai pristatyti ne tik klasėje, bet ir prieš didesnę auditoriją.“ Ignas, pranešėjas.

„Tai buvo pirmoji tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavau. Konferencijos kalba – anglų, ja ruošiau savo pristatymą, pati kalbėjau ir klausiausi kitų. Pranešimus vertino komisija: domėjosi pristatomais projektais, uždavė klausimų, tikslinosi vieną ar kitą išgirstą mintį. Tai kalbėjimui suteikė didesnę atsakomybę. Dalyvaudama konferencijoje ne tik sužinojau naujų dalykų, bet lavinau anglų kalbos bei viešo kalbėjimo įgūdžius.“ Erta, pranešėja.

„Teko ilgokai sėdėti prie savo darbo, taisyti jį ir tobulinti. Tačiau, kai nori skleisti projekto mintį bei sulauki savo darbą puikiai išmanančių mokytojų pagalbos, viskas yra įmanoma.“ Jogailė, pranešėja.

„Ačiū už galimybę dalyvauti renginyje! Linkiu, jog tokie projektai taptų jūsų mokyklos tradicija ir mokiniai būtų motyvuoti eiti mokslo keliu.“ Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus doktorantas Vytautas, vertinimo komisijos narys.

     Tarptautinėje konferencijoje mokiniai stiprino projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas bei anglų kalbos įgūdžius, o mokyklų bendruomenės vykdė gerosios patirties sklaidą, ugdant bendruomenės sąmonėjimą aplinkos tvarumo link.
     Veikdamas nedaug, gali prisidėti prie bendruomenės gamtosauginio sąmoningumo ugdymo.


Tekstą parengė mokytoja Virginija Kriaučiūnaitė