Adventas – laukimo metas

     Gruodžio mėnesio trečiadieniais mokyklos bibliotekoje vyko integruotas tikybos-bibliotekos renginys „Adventas – laukimo metas“.
     Ketvirtų klasių tikybą lankantys mokiniai susirinkdavo mokyklos bibliotekoje prie gražiausio adventinio simbolio – vainiko – su palaipsniui uždegamomis pranašų, Betliejaus, piemenų, angelų žvakėmis. Mokiniai klausėsi adventinių giesmių, skaitė Šventojo Rašto ištraukas, būdami skaitykloje prisiminė Advento tradicijas.

Tekstą parengė Eglė Venclovaitė-Urbanienė