Iš ko gimsta eilėraštis?
„Iš žodžio, iš prisiminimų, iš juoko, iš liūdesio, iš džiaugsmo...
Iš daugybės gražių dalykų, kad pasauly būtų gražu“...
(Ramutė Skučaitė)
     Spalio 18–27 dienomis Vilniaus Gabijos progimnazijos biblioteka ir 3 a, 3 b, 3 c, 3 d klasės kūrė dovaną skirtą poetės Ramutės Skučaitės 90-mečiui.
     Trečių klasių mokiniai deklamavo poetės eilėraščius, pagal kuriuos 8 a klasė sukūrė interaktyvų sveikinimą „Dovana poetei Ramutei Skučaitei“. Jis buvo nusiųstas poetei. Bibliotekininkės parengė poetės Ramutės Skučaitės knygų parodą „Spalvotą pasaką rašiau“. Knygų parodą papuošė trečių klasių mokinių spalvingų piešinių parodos: „Kai eilėraštis atgyja“, „Voriuko dainelė“, kūrybinių darbų paroda „Voriukai“.
     Tikėkime Gyvenimu, pripažinkime jo tiesą. Ji visa telpa Ramutės Skučiatės poezijoje...

Tekstą parengė pradinių klasių mokytoja Kazė Startienė