Aštuntų klasių išleistuvės

     Birželio 23 d. nuo pat ryto viena po kitos aštuntokų klasės buvo pakviestos į šventiškai papuoštą mokyklos aktų salę, kurioje jiems buvo įteikti I dalies baigimo pažymėjimai. Mokiniai kartu su savo klasės vadovėmis taip pat alsavo šventiška nuotaika, atsinešdami rankose tai gėles, tai dėkingumo žodžius, kuriuos kartu su tėvais išsakė iš karto po teikimo ceremonijos. Aštuntų klasių vadovėms N. Jagėlienei, L. Sriubienei, M. Siliuk, N. Kairevičiūtei ir I. Ažondenienei buvo įteiktos Gabijos progimnazijos padėkos už įdėtas pastangas ir darbą auklėjant aštuntokus. Dėl žiūrovų saugumo organizuojant renginį uždaroje patalpoje progimnazijos direktorius A. Kniška kalbą sakė net 5 kartus. Juk tai pirmoji aštuntokų karta, kurią išleidžia dar visiškai nauja mokykla. Skirtingų klasių mokiniams gavus pažymėjimus scenoje pasirodė mokytojų E. Bagvilienės, I. Mikoliūnės, J. Plepytės, R. Leleivienės vadovaujami mokinių ir mokytojų kolektyvai. Renginį vedė 7 lasių mokinės Saulė ir Lėja. Mokslo metų pabaigoje keista konstatuoti faktą, kad tai buvo pirmas ir paskutinis renginys naujoje mokyklos aktų salėje. Su viltimi, kad vaikams pasiseks, išleidžiame aštuntokus siekti savo svajonių ir su ta pačia viltimi tikime, kad kiti mokslo metais bus dosneni gyvomis šventėmis ir renginiais.

Tekstą parengė direktoriaus pavaduotoja Eglė Meldaikė