Naujienos

     DĖL 2022 M. SAUSIO 13 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

     Paskelbta 2022-01-14
     Informacija tėvams dėl 2022-01-13 d. pasikeitimų  Atsisiųsti
     Sutikimas dėl dalyvavimo savanoriškame testavime dėl Covid-19 ligos nuo 2022-01-13 d.  Skaityti   Atsisiųsti

     AKCIJA „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS STEBUKLŲ LINK“

     Paskelbta 2022-01-14
     Artėjant šventiniam metui, kad švenčių laukimas būtų prasmingesnis, šiltesnis, sukurtų daugiau teigiamų emocijų ir gerumo, tarpusavio bendradarbiavimo, pagalbos mokiniui specialistai visus pakvietė prisijungti prie keturių savaičių akcijos „Mažais žingsneliais stebuklų link“.
     Akcijos tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą, dėmesingumą sau ir kitiems, puoselėti bendruomeniškumo, kūrybiškumo, atsakomybės vertybes. Akcijos metu kiekvieną savaitę mokiniams buvo siūlomos skirtingos veiklos pagal atitinkamas temas. Skaityti plačiau

     31-OSIOS LAISVĖS GYNĖJŲ METINĖS

     Paskelbta 2022-01-13
     1991 metų sausio dienomis Lietuvos žmonės, vienijami kilnių tikslų, bendrų idėjų ir neapsakomai didingo laisvės troškimo, apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Sausio 13-oji tapo visų mūsų laisvės ir vienybės simboliu. Tomis dienomis Vilniaus gatvės pasidarė visos Lietuvos namais, širdimi, visi su nerimu stebėjo, laukė žinių, budėjo, meldėsi. Įvykiai sutelkė žmones, visi pasijuto kaip niekada vieningi. Tas bendrumo, tautinės vienybės jausmas – viena iš svarbiausių Sausio 13-osios pamokų. Per trisdešimt vienerius metus tų dienų įvykiai jau tapo vadovėlių temomis, užaugo nauja, laisvai mąstanti, kurianti karta.
     Gabijos progimnazijos bendruomenė paminėjo 31-ąsias Laisvės gynėjų metines. Ne tik žvakelių šviesa, bet ir pirmosios pamokos metu sugrįžo prisiminimai apie istorines 1991-ųjų sausio akimirkas, Lietuvos gyventojų vienybę ir parodytą pasiaukojimą bei ryžtą prieš agresorių.

     METODINĖ DIENA „MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PARTNERIŠKAS DIALOGAS – RAKTAS Į SĖKMĘ“

     Paskelbta 2022-01-12
     2021 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais progimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas integruotoms pamokoms. Per šį laikotarpį buvo vesta 13 integruotų pamokų: 1 tarptautinė integruota pamoka, 10 pamokų vedė skirtingų metodinių grupių mokytojai ir 3 pamokas – tos pačios metodinės grupės nariai. Mokytojai pateikė savo integruotų pamokų stendinius aprašymus, buvo renkamos trys originaliausios, patraukliausios pamokos. Šių pamokų patirtis atsispindėjo ir Metodinėje dienoje.
     Šiandienos mokyklos tikslas yra ugdyti visapusišką žmogų, nes mokytojo veikla visada buvo kūrybinio pobūdžio. Kiekvienas mokytojas, ugdydamas mokinių kūrybinius gebėjimus, tobulina ir savo profesines kompetencijas. Neišvengiamas kitimas, naujų metodų ieškojimas, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose – mokytojo tobulėjimo pagrindas. Kiekvienas pedagogas supranta tobulėjimo reikšmę ir svarbą. Taigi šiame kelyje labai svarbus tarpusavio bendradarbiavimas, galimybė mokytis vienam iš kito bei gerosios patirties sklaida.
     Džiaugiamės sausio 5 dieną vykusia Metodine diena „Mokyklos bendruomenės partneriškas dialogas – raktas į sėkmę“. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, vesdami integruotas pamokas.

     6 KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS DARBŲ, IŠSIŲSTŲ Į VI TARPTAUTINĮ DAILĖS KONKURSĄ „IŠ MANO KRAŠTO. ĮPROČIAI“, VIRTUALI PARODA

     Paskelbta 2022-01-10
     Torunės popamokinės veiklos centras „Skautų namai“ pakvietė dalyvauti VI tarptautiniame dailės konkurse „Iš mano krašto. Įpročiai“, skirtame Kujavijos – Pamario vaivadijos ir Vilniaus krašto vaikams ir jaunimui. Konkurso tikslai: Europos meninio vaikų ir jaunimo ugdymo vertybių skatinimas, lenkų – lietuvių bendradarbiavimo plėtra plastinio meno srityje.
     Kiekviena šeima turi savo įpročių, kai kurie iš jų net tampa kelių kartų tradicijomis. Bendros iškilmės su būtinais patiekalais ir dovanomis yra būdingi didesnei visuomenės daliai, tačiau mažesniame šeimos rate yra puoselėjami savi įpročiai, kurių akimirkomis dailės darbuose siūlė pasidalinti konkurso organizatoriai.

     SEMINARAS PEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS „PASITIKĖJIMAS SAVIMI IR OPTIMIZMAS – DARBINĖS SĖKMĖS IR ASMENINĖS LAIMĖS PAGRINDAS‟

     Paskelbta 2022-01-07
     Mokinių žiemos (Kalėdų) atostogų metu mūsų mokyklos pedagoginiai darbuotojai emocinę sveikatą stiprino ir kvalifikaciją kėlė dalyvaudami seminare ,,Pasitikėjimas savimi ir optimizmas – darbinės sėkmės ir asmeninės laimės pagrindas‟, kurį vedė psichoterapeutė Rosita Pipirienė.
     Lektorė pateikė daug praktinių patarimų, kaip stiprinti pasitikėjimą savimi, kuris labai svarbus norint patirti sėkmę darbe ir asmeniniame gyvenime. Dirbdami grupėse, visi mokėmės auginti savivertę, mąstyti pozityviai, padėkoti kolegai.
     Jau žinome, kaip pritaikysime išgirstą informaciją ir praktiškai išbandytus metodus dirbdami su mokiniais, bendradarbiaudami tarpusavyje.

     VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS ĖMINIŲ PAĖMIMO LIGOS NUSTATYMO TYRIMUI ATLIKTI IR PROFILAKTINIO SAVIKONTROLĖS TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

     Paskelbta 2021-12-29
     Skaityti plačiau

     KALĖDOS SU SPORTU

     Paskelbta 2021-12-29
     Š.m. gruodžio mėnesį pirmų, penktų, septintų, aštuntų klasių mokiniams per ilgąsias pertraukas ir sporto būrelių metu vyko įvairūs sportiniai renginiai pavadinimu „Kalėdos su sportu“. Pirmokai dalyvavo linksmosiose estafetėse, penktokai žaidė kvadrato turnyrą, septintokai ir aštuntokai – tinklinio turnyrus, o septintų klasių berniukai dar rungėsi ir taiklių metimų konkurse.

     8 KLASIŲ BERNIUKŲ STALO TENISO TURNYRO REZULTATAI

     Paskelbta 2021-12-29
     2021 m. spalio–gruodžio mėn. 8 klasių berniukams vyko stalo teniso turnyras. Turnyras buvo vykdomas dviejuose pogrupiuose rato sistema.
     Susumavus finalinio ketverto susitikimų rezultatus paaiškėjo, kad I vietą iškovojo Augustas iš 8 e, II vietą – Jokūbas iš 8 e, III vietą – Gabrielius iš 8 c klasės.

     NETRADICINIS FIZINIS UGDYMAS. PAPLŪDIMIO TINKLINIS IR BADMINTONAS

     Paskelbta 2021-12-29
     2021 m. lapkričio ir gruodžio mėn. 5–6 klasių mokiniams vyko netradicinės fizinio ugdymo pamokos. Šeštų klasių ir 8 b bei 8 e klasių mokiniai buvo supažindinti su paplūdimio tinkliniu, o visų klasių penktokai su badmintonu. Žaidimų technikos elementų mokė tinklinio ir badmintono treneriai. Su paplūdimio tinklinio žaidimo subtilybėmis supažindino Vasilijus Burakinskis, Albertas Tomaševič, Marius Kliusevičius, o su badmintonu – Genadijus Plavinas ir Daniel Goldberg.

     KALĖDŲ BELAUKIANT

     Paskelbta 2021-12-23
     Belaukiant gražiausios metų šventės, progimnazjos 5–8 klasių mokiniai namuose kartu su tėveliais kūrė kalėdinius žaisliukus ir kalėdines kompozicijas. Klasėje ugdymo metu su mokytojomis Neringa Jagėlienė ir Agnija Vasiliauskiene taip pat pratęsė šią kūrybinę veiklą. Mokniai išsikėlė didelį iššūkį, nes žaisliuką ir kompozicijas kūrė remdamiesi STEM ugdymo metodu, turėjo būti panaudota gamtinė medžiaga. Šis iššūkis ugdo ne tik menišką asmenybę, bet ir skatina mokinius aktyviai tyrinėti, eksperimentuoti, būti atsakingiems už savo aplinką. Kalėdinėmis kompozicijomis ir žaisliukais pasipuošė mokyklos erdvės.

     ADVENTAS – LAUKIMO METAS

     Paskelbta 2021-12-22
     Gruodžio mėnesio trečiadieniais mokyklos bibliotekoje vyko integruotas tikybos-bibliotekos renginys „Adventas – laukimo metas“.
     Ketvirtų klasių tikybą lankantys mokiniai susirinkdavo mokyklos bibliotekoje prie gražiausio adventinio simbolio – vainiko – su palaipsniui uždegamomis pranašų, Betliejaus, piemenų, angelų žvakėmis. Mokiniai klausėsi adventinių giesmių, skaitė Šventojo Rašto ištraukas, būdami skaitykloje prisiminė Advento tradicijas.

     3 KLASIŲ KALĖDINIŲ EILĖRAŠČIŲ ANGLŲ KALBA KONKURSAS

     Paskelbta 2021-12-21
     2021 m. gruodžio 13–17 dienomis vyko 3 klasių kalėdinių eilėraščių anglų kalba konkursas netradicinėje erdvėje. Mokiniai deklamavo pasirinktus eilėraščius, patys rinko geriausiai padeklamavusius. I, II ir III vietų laimėtojai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis. Džiaugiamės, kad mokinai noriai ir aktyviai dalyvavo renginyje.

     DĖL PAMESTŲ DAIKTŲ IR DRABUŽIŲ

     Paskelbta 2021-11-19
     Mokykloje turime nemažą kiekį pamestų, paliktų daiktų ir drabužių. Juos galite atsiimti iki lapkričio 30 dienos, nuo 18.00 iki 20.00 valandos, kreipiantis į mokyklos budėtoją. Neatsiimti daiktai 2021-12-01 d. bus atiduoti perdirbimui.
     Pamestų daiktų ir drabužių nuotraukos

     ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-688 „DĖL 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

     Paskelbta 2021-10-27
     Skaityti čia

     DĖL UGDYMO PROCESO STABDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO BŪDU VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOJE

     Paskelbta 2021-09-20
     Įsakymas dėl ugdymo proceso stabdymo ir darbo organizavimo nuotoliniu mokymo proceso būdu Vilniaus Gabijos progimnazijoje

     DĖL LOGOTIPO UNIFORMOMS

     Paskelbta 2021-08-10
     Informuojame, kad progimnazijos logotipas kol kas dar nėra pagamintas, todėl mokslo metų pradžioje uniformos bus be logotipo.

     VIRTUALUS TURAS PO VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJĄ

     Paskelbta 2021-07-07
LT -> https://youtu.be/NMnur2BeR0U

EN -> https://youtu.be/diu4tQ6gvdM


     Ankstesni įrašai kategorijose Projektai, Akcijos, Šventės, Parodos, Netradicinės pamokos, Konkursai ir olimpiados.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Vilniaus Gabijos progimnazija
Gabijos g. 2C, LT-12103 Vilnius
Įstaigos kodas: 305607594
a.s.: LT 10 4010 0424 0392 1811
El. paštas: rastine@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt