Naujienos

     Paskelbta 2021-08-02

     DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. II KETV.

     Paskelbta 2021-07-15
     DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. II KETV.

     MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS

     Paskelbta 2021-07-09
     UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS
     DĖL UNIFORMŲ 2021-2022 m. m.

     SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

     Paskelbta 2021-07-05
     Naujovės:
     Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
     Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
     Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.
     Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.
     Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
     nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
     parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).
     Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ
     Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
     dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
     dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.
     ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
     DĖL PRIEIGOS PRIE SPIS
     SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2019-06-19 SPRENDIMO NR. 1-94 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO
     SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

     INFORMACIJA BŪSIMIEMS PROGIMNAZIJOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS

     Paskelbta 2021-07-01
     Informaciją apie mokyklines uniformas paskelbsime po Mokyklos tarybos posėdžio, liepos 10 d.
     Klasių sąrašus paskelbsime rugpjūčio 25 dieną mokyklos internetinėje svetainėje.
     Rugpjūčio pabaigoje planuojamas bendras pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimas.
     Prašome stebėti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje.
     Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui/ei

     PAPILDOMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į 1, 5 KLASES

     Paskelbta 2021-06-29
     Skelbiame papildomą mokinių, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priimtų mokytis Vilniaus Gabijos progimnazijoje, sąrašą.
     Papildomas priėmimas į 1 klasę
     Papildomas priėmimas į 5 klasę

     PAPILDOMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į 1 KLASES

     Skelbiame papildomą mokinių, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priimtų mokytis Vilniaus Gabijos progimnazijoje, sąrašą.
     Mokinių sąrašas

     BŪSIMŲ PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

     Birželio 28 d. 17 val. vyks papildoma atranka į šokio ir muzikos klases.

     Šokio – 109 kab., įėjimas iš kairės pusės (autobuso stotelės pusėje, ant durų bus užrašas).
     Muzikos – 141 kab., įėjimas iš dešinės pusės (ant durų bus užrašas).
     Atvykus į mokyklą prašome laikytis saugumo reikalavimų.

     INFORMACIJA Į PROGIMNAZIJĄ PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVAMS

     Nuo birželio 17 d. jau galima pasirašyti e.sutartis. Sutartis galima pasirašyti žemiau pateiktomis priemonėmis:

  • Smart-ID programėlė - mobilioji programėlė, plačiai naudojama Baltijos šalyse. Šia programėle galite naudotis ir „Dokobit“ portale, tačiau tam turite susikurti kvalifikuotą Smart-ID paskyrą (tai reiškia, jog Smart-ID paskyros registracijos metu, tapatybė turi būti patvirtinta naudojantis mobiliuoju parašu, asmens tapatybės kortele arba apsilankius „SEB“ arba „Swedbank“ banko skyriuje). Kvalifikuotą Smart-ID paskyrą taip pat galite užregistruoti naudojantis biometriniu identifikavimu. Daugiau informacijos kaip pradėti naudotis Smart-ID rasite čia.

  • Mobilusis parašas - tai SIM kortelėje išduodamas kvalifikuotas sertifikatas. Šį sertifikatą galite gauti bet kuriame jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus salone.

  • Asmens tapatybės kortelė - tai lustinė asmens tapatybės kortelė, kurią Lietuvoje galima gauti Migracijos tarnyboje. Norint naudotis asmens tapatybės kortele kaip el. tapatybės priemone, yra reikalingas kortelės skaitytuvas bei papildoma programinė įranga, kurią parsisiųsti galite čia.

  • USB laikmena ar lustinė kortelė - tai kriptografinė laikmena, kurioje yra laikomas kvalifikuotas sertifikatas. Lietuvoje ją galite gauti Registrų centro filiale. Norint naudotis šia priemone, taip pat yra reikalinga papildoma programinė įranga, kurią parsisiųsti galite čia.

  • e-Rezidencijos kortelė - tai tarptautinė el. tapatybė, išduodama Estijos Respublikoje, ir yra pasiekiama žmonėms visame pasaulyje. Daugiau informacijos apie e-Rezidenciją galite rasti čia.

     BŪSIMŲ PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI

     Prašome atsiųsti arba atnešti į raštinę priešmokyklinio ugdymo baigimo rekomendacijas (kurie esate prisegę prie e.prašymo, pristatyti nereikia).

     Būsimų 1 klasių mokytojos:
     1 a – Audronė Tamulionienė;
     1 b – Ina Lieponienė;
     1 c – Romualda Šocikienė;
     1 d – Edita Venckutė;
     1 e – Miglė Guogytė (skiriamos 2 neformaliojo švietimo valandos šokio dalykui);
     1 f – Iveta Varnienė (skiriama papildoma neformaliojo švietimo valanda muzikos dalykui).

     Atranka į šokio ir muzikos klases vyks birželio 22 d. 17 val.
     Šokio – 109 kab., įėjimas iš kairės pusės (autobuso stotelės pusėje, ant durų bus užrašas).
     Muzikos – 141 kab., įėjimas iš dešinės pusės (ant durų bus užrašas).
     Atvykus į mokyklą prašome laikytis saugumo reikalvimų.

     PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į 1–8 KLASES

     Skelbiame papildomą mokinių, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priimtų mokytis Vilniaus Gabijos progimnazijoje, sąrašus.
     1 klasė
     2 klasė
     5 klasė

     Laisvų mokymosi vietų trečiose, ketvirtose, šeštose, septintose klasėse nėra.

     Aštuntų klasių mokinių kvietimą nuspręsta atidėti iki birželio 22 d. posėdžio, kai bus pasibaigęs šių metų ugdymo procesas.

     Į progimnaziją priimtų mokinių tėvai e.sutartis pasirašyti galės savivaldybės elektroninėje priėmimo sistemoje (www.svietimas.vilnius.lt) nuo birželio 17 d.

     Priimtų mokinių tėvus prašome sekti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje.

     PRIĖMIMAS Į 1–8 KLASES

     Skelbiame mokinių, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priimtų / nepriimtų mokytis Vilniaus Gabijos progimnazijoje, sąrašus.
     1 klasė
     2 klasė
     5 klasė
     6 klasė
     8 klasė

     Laisvų mokymosi vietų trečiose, ketvirtose ir septintose klasėse nėra.

     Į progimnaziją priimtų mokinių tėvai e.sutartis pasirašyti galės savivaldybės elektroninėje priėmimo sistemoje (www.svietimas.vilnius.lt) nuo birželio 17 d.

     Priimtų mokinių tėvus prašome sekti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje.

     DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

     Informuojame, kad 2021 m. kovo 1 d. pradedamas e. prašymų dėl mokinių priėmimo 2021–2022 m. m. teikimas Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas elektroninėje prašymų registracijos sistemoje adresu: https://svietimas.vilnius.lt/.
     Informacija apie mokyklų aptarnavimo teritorijas skelbiama interaktyviajame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje interneto svetainėje adresu: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools.
     Informacija apie priėmimą į progimnaziją skelbiama mokyklos interneto svetainėje adresu: http://gabijosprog.lt/priemimas.html.

     1, 2 PROC. PARAMA PROGIMNAZIJAI

     Mieli Gabijos progimnazijos bendruomenės nariai!
     Džiaugiamės būdami nauja, tikrai puikiai aprūpinta mokykla. Mes turime daug minčių, kurias įgyvendinus, manome, kad taptumėme dar šaunesne mokykla. Todėl kviečiame Jus prisidėti prie naujų idėjų įgyvendinimo, kad, grįžus į įprastą mokymosi procesą, rastumėme dar geresnių ir mokymuisi patrauklesnių erdvių, galėtumėme naudotis šiuolaikiškomis ir įdomiomis mokymosi formomis ir priemonėmis. Skaityti plačiau

     VIRTUALUS TURAS PO VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJĄ

     Paskelbta 2021-07-07
LT -> https://youtu.be/NMnur2BeR0U

EN -> https://youtu.be/diu4tQ6gvdM

     KERAMIKOS BŪRELYJE NE TIK MOLIS. ATGIJĘ LIPDINIAI IŠ PLASTILINO (CLAYMATION)

     Paskelbta 2021-06-23
     Įsivaizduokite... nulipdote plastilino figūrėlę, o ji pradeda vaikščioti, bėgioti, kalbėti :) Jaunieji stebukladariai – keramikos būrelio 1 ir 3 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Lauros, su artimųjų pagalba sukūrė trumpus nuotaikingus filmukus, kuriuose pagrindiniai veikėjai – pačių nulipdyti personažai. Filmukai sukurti naudojant STOP KADRO techniką.
     Nemenki iššūkiai mūsų laukė: istorijos kūrimas, personažo lipdymas, fono, aplinkos piešimas, konstravimas, klijavimas, įvairių medžiagų darbe panaudojimas, darbo vietos pasiruošimas, tinkamas apšvietimas, įgarsinimas, fotografavimas telefonais arba planšetėmis.
     Mokinių darbuose nuoširdi žmogaus ir kačiuko draugystė, kiaulyčių išdaigos, ugnies keliami pavojai, greiti sraigės pasivažinėjimai, ežio pasaulis, besmegenių pokštai ir kitos istorijos.
     Veikla smagi ir įtraukianti, tad visus, norinčius kurti ateinančiais mokslo metais, kviečiame lankyti LIPDYTOS ANIMACIJOS STUDIJĄ.

     INTEGRUOTA MUZIKOS IR TECHNOLOGIJŲ PROJEKTINĖ VEIKLA „MUZIKOS INSTRUMENTAI“

     Paskelbta 2021-06-23
     Gegužės-birželio mėnesiais 5 a, 5 b ir 5 c klasių mokiniai dalyvavo integruotoje muzikos ir technologijų projektinėje veikloje „Muzikos instrumentai“. Technologijų pamokų metu iš turimų medžiagų namuose (skardinių, balionų, vienkartinių įrankių...) mokiniai gamino ir dekoravo muzikos instrumentus, kuriuos vėliau išbandė muzikos pamokoje.
     Veiklą koordinavo technologijų mokytojos Laura Kaziliūnienė, Danguolė Narečionienė ir muzikos mokytojas Arūnas Maliukas.
     Mokinių darbai

     MOKSLINĖ – KŪRYBINĖ POPIETĖ „MOKYDAMAS MOKAUSI”. INTEGRUOTOS LIETUVIŲ KALBOS IR PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOS „PAŽINDAMAS PASAULĮ PAŽĮSTU SAVE” AKIMIRKOS

     Paskelbta 2021-06-22
     Besibaigiant mokslo metams, birželio 7 ir 10 dienomis, pradinės mokyklos 4 d klasės mokiniai (mokytoja Edita Venckutė) ir pagrindinės mokyklos 7a, b, e klasių mokiniai (mokytoja Alina Armonienė) dalyvavo mokslinėje – kūrybinėje popietėje „Mokydamas mokausi”. Integruotos lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokos „Pažindamas pasaulį pažįstu save” metu pristatė savo kūrybinius patyriminius darbus – projektą, kurį atliko pasaulio pažinimo (ketvirtokai) ir lietuvių kalbos pamokų metu (septintokai). Mokinių teigimu, tai buvo vienas įdomiausių kūrybinių patyriminių pamokos projektų. Dalydamiesi patirtimi turime galimybę augti, mokytis ir tobulėti.

     DEIVĖS, LABIRINTAI, BOKŠTAI IR PAUKŠTELIAI KERAMIKOS BŪRELIO MOKINIŲ DARBUOSE

     Paskelbta 2021-06-22
     Keramikos būreliui persikėlus į nuotolį iškilo klausimas, iš ko gi mes lipdysime? Teko išbandyti viską: lipdėme iš plastilino, modelino, drauge gaminomės druskos tešlą, lipdėme iš jos, bet galiausiai vis tiek sugrįžome prie molio. Pamokų metu mokiniai galėjo paklaidžioti painiais žymiausių senovinių labirintų vingiais, pasižvalgyti į šimtamečius molio ir šiaudų namelius bei ištisus miestus, pasiklausyti paukščių balsų, atkreipti dėmesį į jų kūno formų įvairovę, susipažinti su senovės baltų dievais ir deivėmis.

     Paskelbta 2021-06-18
Skaityti plačiau

     VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS RODIKLIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

     Paskelbta 2021-06-18
     Peržiūrėti čia

     VIKTORINA ANGLŲ KALBA ,,BUILDING BRIDGES BETWEEN THE UK AND LITHUANIA“ 6 KLASIŲ MOKINIAMS

     Paskelbta 2021-06-17
     2021-06-14 dieną nuotoliniu būdu įvyko viktorina anglų kalba apie Jungtinės Karalystės ir Lietuvos kultūrą, sportą, muziką, geografiją, politiką ir kitas sritis. Viktoriną parengė ir vedė 8 b kl. mokiniai Radvilė, Martynas, Augustas, Gustas ir mokytoja metodininkė Rasa Balandienė. Savo žinias pasitikrino 22 visų 6-ų klasių mokiniai, o geriausiai pasirodė:

     I vieta – Urtė, 6 e;
     II vieta – Vytautas, 6 e;
     III vieta – Emilija, 6 a.

     7 KLASIŲ PROJEKTINIS DARBAS „PATI ĮDOMIAUSIA PROFESIJA“

     Paskelbta 2021-06-17
     Mokiniai, dalyvavę Gabijos progimnazijos renginyje „Profesijų savaitė“, informacinių technologijų pamokose rengė skaidres apie profesijas: ieškojo internete informacijos, kur galima įgyti norimą profesiją, kokie jos privalumai ir trūkumai, domėjosi profesijos poreikiu ir perspektyvomis. Mokiniai pasidalijo mintimis, kodėl jiems ši profesija atrodo patraukli.
     Mokinių sukurtus įdomiausių profesijų pristatymus, vadovaujant informacinių technologijų mokytojai Loretai Čivinskienei, galite pasižiūrėti paspaudę čia:
     7 klasių mokinių darbai
     Mokinių sukurtus įdomiausių profesijų pristatymus, vadovaujant informacinių technologijų mokytojai Gintarei Gelžinienei, galite pasižiūrėti paspaudę čia:
     7 klasių mokinių darbai

     KETVIRTŲ KLASIŲ MAŽOJO SKAMBUČIO ŠVENTĖ „O MES VAIKAI, O MES – PASAULIS“

     Paskelbta 2021-06-15
     2021 m. birželio 11 d. progimnazijos kieme visi kartu pasitikome mokslo metų pabaigą, pakvietę tėvelius, mokytojus ir artimuosius į šventę „O mes vaikai, o mes – pasaulis“. Šią dieną pasidžiaugėme visų bendryste, palinkėjome vieni kitiems gražios ir šiltos vasaros, tarėme „ačiū“ visiems daina, šokiu ir šiltais žodžiais.
     Mokyklos direktorius Andrius Kniška pasveikino ketvirtokus ir įteikė net 23 padėkas „Už aukščiausius mokymosi pasiekimus“.
     Nuaidėjo paskutinis skambutis, o su pačiomis gražiausiomis svajonėmis į dangų pakilo balti kaip paukščiai ketvirtokų ir jų mokytojų paleisti balionai... Gražios vasaros, mūsų mielieji...

     IŠŠŪKIS „MISTERIS BALANSAS“

     Paskelbta 2021-06-15
     Birželis... Besibaigiantys mokslo metai ir jau visai čia pat – taip ilgai lauktos, nerūpestingos vasaros atostogos! Metas, kuris tarytum apgaubtas ir prisotintas pievų kvapo, jūros ošimo, smėliuko gurgždesio, saulėto dangaus. Metas, kuris kupinas vilties, laukimo ir išsipildymo džiaugsmo, naujų pažinčių, įspūdžių bei patirties. Metas, kuris asocijuojasi su poilsiu, kelionėmis, žaidimais ir įvairiausiomis smagiomis veiklomis. Visa tai įkvepia prisiminti mėgstamus seniai žaistus žaidimus, sugalvoti naujus ar pabandyti dar nežaistus, bet žinomus žaidimus. Žaidimus, kuriems neprireiks jokio įmantraus sportinio inventoriaus ir papildomų išlaidų. Vieną iššūkį, kurį pavadinome „Misteris balansas“, pasiūlėme ir mes, fizinio ugdymo mokytojos Jolita Janulevičienė ir Ieva Morkienė. Tai nuostabi veikla, kuri gerina pastabumą, padeda geriau pažinti gravitacijos dėsnius, ugdo dėmesio koncentraciją, kūrybiškumą ir sveiką sportinį azartą.

     FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS

     Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

     Ankstesni įrašai kategorijose Projektai, Akcijos, Šventės, Parodos, Netradicinės pamokos, Konkursai ir olimpiados.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Vilniaus Gabijos progimnazija
Gabijos g. 2C, LT-12103 Vilnius
Įstaigos kodas: 305607594
a.s.: LT 10 4010 0424 0392 1811
El. paštas: rastine@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt