Naujienos

2020-10-23

     UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO BŪDU TAISYKLĖS


     2020-10-21

     Tradicinė Atšvaitų diena


     2020-10-20

     Pirmokai švenčia Gyvūnų dieną


     2020-10-19

     MIŠKO PAMOKA


     2020-10-16

     GABIJOS PROGIMNAZIJOS NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2020/2021 m.m.


     2020-10-15

     

     2020-10-08

                


     2020-10-07

     Šiais mokslo metais Vilniaus m. savivaldybė finansavo galimybę skaityti „Vyturio“ skaitmenines knygas, todėl kviečiame:
     - susikurti paskyrą čia: https://www.vyturys.lt/kodas/vln-gabijos-pro
     - skaityti skaitmenines knygas, reikalingas tiek mokyklai, tiek laisvalaikiui;
     - čia rasite viską nuo Degutytės iki Dostojevskio, nuo „Pasaulio pasakų“ iki „20000 mylių po vandeniu“!
     Kaip susikurti asmeninę „Vyturio“ paskyrą rasite čia
     

     2020-09-24

     

     2020-09-21

     Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centras paskelbė algoritmus, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga. Prašome susipažinti ir jais vadovautis.


     2020-09-18

     VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


     2020-09-16

     VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS

     UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOJE APRAŠO PAPILDYMAS


     2020-09-14

     Vadovaujantis Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-01 patvirtinto Vilniaus Gabijos progimnazijos 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano 15.1. punktu: Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti koreguojamas, laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas), nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. ugdymo procesas 5-8 klasių mokiniams mokyklos vadovo sprendimu dvi savaites, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Sprendimas suderintas su mokyklos Steigėju.
     Visą informacija apie nuotolinio ugdymo organizavimą bus teikiama mokyklos svetainėje (http://gabijosprog.lt/) ir elektroniniame dienyne.
     VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO BŪDU

     2020-09-09     2020-09-08

     DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

     UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOJE APRAŠAS

Vilniaus Gabijos progimnazija
Gabijos g. 2C, LT-12103 Vilnius
Įstaigos kodas: 305607594
a.s.: LT 10 4010 0424 0392 1811
El. paštas: rastine@gabijosprogimnazija.vilnius.lm.lt